ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
W WYŚMIERZYCACH

                                  

:STRONA GŁÓWNA    :DYREKCJA    :KONTAKT

I. Gminna Gala Sportu

Highslide JS 6 grudnia 2015 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Samorządowych odbyła się Pierwsza Gminna Gala Sportowa, poprowadzona przez koordynatora ds. sportu i rekreacji, pana Piotra Leweckiego. Na to niezwykłe wydarzenie zostali zaproszeni goście w osobach Burmistrza Wyśmierzyc, pana Marka Bielewskiego, przedstawicieli Rady Gminy, Wspólnoty Gruntowej, Miejskiego Klubu Sportowego, Rady Rodziców. Nie zabrakło sympatyków sportu oraz uczniów, którzy tego dnia otrzymali wyróżnienia i dyplomy za sukcesy sportowe w roku 2015. Drużyna MKS Wyśmierzyce z rąk Burmistrza Wyśmierzyc odebrała Puchar za awans do A klasy. Pucharem również został obdarowany pan Piotr Lewecki, za wkład pracy w rozwój sportu na terenie gminy Wyśmierzyce. Galę uświetniły występy artystyczne (w tym taneczne i wokalne) uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostrzynie oraz uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Samorządowych w Wyśmierzycach.

Autor: P. Lewecki, fot.: M. Walczewski

Powrót

 Administrator strony: B. Górnicka