ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
W WYŚMIERZYCACH

                                  

:STRONA GŁÓWNA    :DYREKCJA    :KONTAKT

Gorące pożegnanie absolwentów

Highslide JS
We czwartek 23 czerwca o godz. 17.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Samorządowych w Wyśmierzycach rozpoczęła się podniosła uroczystość zakończenia roku szkolnego przez uczniów klasy VI szkoły podstawowej i klas trzecich gimnazjum. W odświętnie udekorowanej sali zasiedli rodzice, dziadkowie, opiekunowie naszych uczniów, grono pedagogiczne oraz uczniowie w strojach galowych i symbolicznych biretach na głowach. Uroczystość rozpoczął dyrektor ZSS pan Piotr Lewecki. Zebrani wysłuchali krótkiego przemówienia a następnie oklaskiwali uczniów uhonorowanych nagrodami specjalnymi.
Nagrody Starosty Powiatowego dla najlepszych uczniów kończących szkołę otrzymali: Jakub Senator (szkoła podstawowa) i Michał Traczyk (gimnazjum). Nagrody ufundował również Burmistrz Wyœmierzyc pan Marek Bielewski. Odebrali je wzruszeni absolwenci szkoły podstawowej: Julia Turzyńska i Jakub Senator oraz gimnazjum: Kamila Murawska i Michał Traczyk.
Zgodnie z tradycją wręczono również wspaniałe nagrody książkowe tym uczniom, którzy uzyskali najwyższą średnią ze sprawdzianu po klasie szóstej oraz egzaminu końcowego w gimnazjum. Uczniami tymi byli: Adrian Uliasz (szkoła podstawowa) oraz Michał Traczyk (gimnazjum). Serdeczne słowa podziękowania skierował pan dyrektor Piotr Lewecki do Rady Rodziców działającej w ZSS. Pomoc okazywana szkole sprawia, że jest ona miejscem coraz bardziej przyjaznym uczniom.

Pan dyrektor skłonił również czoło przed firmami i osobami prywatnymi, którzy zechcieli sponsorować nasze szkolne przedsięwzięcia. Dzięki pomocy firm - przyjaciół szkoły, takich jak: Hortex Holding S.A. w Skrzyńsku, Bank Spółdzielczy w Białobrzegach, Wspólnota Gruntowa Wyœmierzyc, Wspólnota Gruntowa Grzmiąca - Górki, Piekarnia W. Faryna, K. Bilke, Firma Sebastiano J. Łysakowski, Grupa Militarna Pilica, państwo B. J. Krzoskowie, państwo A. W. Greliakowie, ks. R. Sionek, imprezy szkolne były bardziej kolorowe, urozmaicone i kształcące.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna imprezy. Na początku uczniowie klasy II gimnazjum Natalia Kopycka i Mariusz Syta pożegnali kończących szkołę trzecioklasistów i symbolicznie przyjęli na siebie obowiązki najstarszych uczniów gimnazjum. Następnie, jak przystało na absolwentów Publicznego Gimnazjum im. W. Reymonta, uczniowie klas trzecich przedstawili program artystyczny składający się z ludowych przyśpiewek, melodii, rymowanek. Za pomocą przyśpiewek uczniowie w żartobliwy ale sympatyczny sposób podziękowali dyrekcji, wychowawczyniom, nauczycielom, pracownikom obsługi za profesjonalizm i życzliwość.
Szóstoklasiści przedstawili program artystyczny o odmiennym charakterze. Spojrzeli oni na swój pobyt w szkole podstawowej jak na metaforyczny most łączący dzieciństwo z przedsionkiem dorosłości. Uczniowie podkreślali, że czasem most chwiał się i kołysał, stąpanie po nim było trudne, lecz czują się gotowi na nowe wyzwania.

Uroczystość zakończył słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników tego wzruszajšcego spotkania.


Autor: I. Michalska

Powrót

 Administrator strony: B. Górnicka