ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
W WYŚMIERZYCACH

                                  

:STRONA GŁÓWNA    :DYREKCJA    :KONTAKT

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - eliminacje powiatowe

Highslide JS
W dniu 16 maja, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach, odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju BRD, w którym wystartowało 6 drużyn gimnazjalnych oraz 6 drużyn ze szkół podstawowych z powiatu Białobrzeskiego.
W zawodach wzięli udział gimnazjaliści z Białobrzegów, Wyśmierzyc, Stromca, Adamowa, Rogolina i Starej Błotnicy.
W rywalizacji szkół podstwowych uczestniczyli uczniowie z Białobrzegów, Wyśmierzyc, Bobrku, Promnej, Starych Siekluk oraz Bukówna.

Drużyny z Wyśmierzyc, pod opieką p. Anny Dąbrowskiej, reprezentowali następujący uczniowie:
Szkoła podstawowa – Julia Turzyńska, Maria Górnicka, Jakub Senator, Daniel Zakrzewski.
Gimnazjum – Kacper Żak, Chabora Dawid, Przemysław Aderek.
Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, organizowany jest w szkołach podstawowych dla uczniów klas 4 - 6 oraz w gimnazjach. Mogą w nim uczestniczyć uczniowie pod warunkiem posiadania karty rowerowej. Turniej ma charakter wieloetapowy.

CELE TURNIEJU:
Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:
a. popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
b. kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,
c. popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
d. popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

Klasyfikacja drużyn dla gimnazjów po konkursie:
I miejsce: Stara Błotnica
II miejsce: Stromiec
III miejsce: Białobrzegi
IV miejsce: Rogolin
V miejsce: Wyśmierzyce
VI miejsce: Adamów

Klasyfikacja drużyn dla szkół podstawowych po konkursie:
I miejsce: Bobrek
II miejsce: Bukówno
III miejsce: Wyśmierzyce
IV miejsce: Białobrzegi
V miejsce: Promna
VI miejsce: Stare Siekluki

Organizatorami turnieju było Starostwo Powiatowe w Białobrzegach oraz Komenda Powiatowa Policji.

Autor: A. Dąbrowska
Foto: A. Śmietanka

Powrót

 Administrator strony: B. Górnicka