ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
W WYŚMIERZYCACH

                                  

:STRONA GŁÓWNA    :DYREKCJA    :KONTAKT

Szkolny Konkurs Recytatorski rozstrzygnięty...

Highslide JS 5 maja 2016 r. w Zespole Szkół Samorządowych miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Nauczyciele klas I - III Publicznej Szkoły Podstawowej zorganizowali Szkolny Konkurs Recytatorski Brzechwa, Tuwim DZIECIOM, w którym wzięło udział 17 recytatorów.
Celem konkursu było:
- przybliżenie uczniom twórczoœci polskich poetów;
- rozwijanie wyobraŸni i fantazji u dzieci;
- uwrażliwienie dzieci na sztukę;
- wspieranie działań twórczych dzieci w rónych formach aktywnoœci;
- dostarczanie uczniom doznań estetycznych i emocjonalnych;
- popularyzacja literatury dziecięcej.

W opinii Jury konkursowego w składzie: Anna Budzik, Brygida Łysakowska, Wiesława Pękacka młodym recytatorom należą się ogromne gratulacje za piękne i ciekawe interpretacje wierszy polskich poetów.

Wyłoniono następujących laureatów:

I miejsce - Antonina Waszkowska (kl. IIB)
II miejsce - Joanna Strzylak (kl. IIA)
III miejsce - Kinga Fołtyn (kl. IIB)
IV miejsce - Agata Miszczak (kl. IIA)

Wyróżnienia:
1. Julia Narożnik (kl. IIB)
2. Aleksandra Munik (kl. IIB)
3. Julia Pucek (kl. IIA)
4. Zuzanna Górnicka (kl. IIA)
5. Otylia Abramowicz (kl. IB)

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione uczennice otrzymały nagrody ksišżkowe, a każdy uczestnik konkursu dyplom i znaczek odblaskowy.

Gratulacje dla wszystkich młodych artystów oraz ich opiekunów!!! Czekamy na następne takie prezentacje!!! Autor: E. Górnicka Fot.: B. Górnicka

Powrót

 Administrator strony: B. Górnicka