ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
W WYŚMIERZYCACH

                                  

:STRONA GŁÓWNA    :DYREKCJA    :KONTAKT

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016


Highslide JS W dniach 18 - 19 kwietnia w Zespole Szkół Samorządowych uczniowie pisali egzamin gimnazjalny.
Szkoły otrzymają wyniki egzaminów 17 czerwca 2016 r.
W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu.
Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla każdego zakresu/poziomu egzaminu gimnazjalnego, do którego uczeń przystąpił:

- wyniki z części pierwszej (z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego),
- wyniki z części drugiej (z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki),
- wyniki z części trzeciej (z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym),
- wyniki z części trzeciej (z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym),
Tekst: B. Górnicka


Powrót

 Administrator strony: Beata Górnicka