ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
W WYŚMIERZYCACH

                                  

:STRONA GŁÓWNA    :DYREKCJA    :KONTAKT

Jasełka w szkole

Highslide JS 6 stycznia 2016 r., mimo dnia wolnego od zajęć dydaktycznych, Nasza Szkoła tętniła życiem. W święto Objawienia Pańskiego o godz. 17.00 odbyło się przedstawienie jasełkowe, które przygotowała społeczność Zespołu Szkół Samorządowych.
W uroczystości wzięli udział uczniowie wszystkich klas - od najmłodszych ze szkoły podstwowej, po najstarszych - tych z gimnazjum. Podczas przedstawienia próbowano udzielić odpowiedzi na pytanie, czym jest Boże Narodzenie dla uczniów, rodziców, osób starszych czy małych dzieci.
Na scenie pojawiały się różne postacie - od bajkowych po historyczne. W niezwykłej scenerii odegrano narodziny Jezusa. Recytacjom towarzyszyły staropolskie kolędy i piękne, współczesne pastorałki. Były popisy indywidualne i piękny śpiew zespołowy. Całość została spięta prezentacją orkiestry dętej.
Przedstawienie jasełkowe ogląšdali przedstawieciele miejscowych władz oraz mieszkańcy gminy Wyœmierzyce.
Wszystkim uczniom oraz dorosłym, zaangażowanym w tę niezwykłš uroczystość, serdecznie dziękujemy za chwile wzruszeń.


Autor: B. Górnicka

Powrót

 Administrator strony: B. Górnicka