ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
W WYŚMIERZYCACH

                                  

:STRONA GŁÓWNA    :DYREKCJA    :KONTAKT

24 czerwca, piątek, godz. 8.00

Highslide JS Przed uroczystym zakończeniem roku szkolnego 2015/2016 uczniowie, ich rodzice i opiekunowie, dyrekcja ZSS oraz grono pedagogiczne – wszyscy zebrali się na Mszy Świętej odprawionej przez księdza proboszcza Roberta Sionka. Bezpośrednio po Mszy Świętej poczet sztandarowy Publicznego Gimnazjum poprowadził uczniów obydwu szkół, tworzących Zespół Szkół Samorządowych, do budynku szkolnego. Uroczystość zakończenia pierwszego w historii roku szkolnego w ZSS uświetnił swoją obecnością Burmistrz Wyśmierzyc pan Marek Bielewski. Okolicznościowe przemówienie pana burmistrza i pan dyrektora ZSS Piotra Leweckiego uświadomiły wszystkim zebranym, jak ogromną pracę wykonali uczniowie, nauczyciele, dyrekcja szkoły, nasze miejscowe władze, aby pierwszy rok istnienia ZSS przebiegł pomyślnie. Wyniki sprawdzianu po klasie szóstej i egzaminu gimnazjalnego świadczą o tym, że odnieśliśmy sukces.
Uczniowie kończący kolejny rok nauki odebrali świadectwa oraz nagrody za udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i działalność charytatywną. Wręczono również œwiadectwa z wyróżnieniem, dyplomy uznania, listy pochwalne i gratulacyjne.
Atmosfera była podniosła i radosna.

Do zobaczenia po wakacjach!


Autor: I. Michalska
Foto: M. Papińska

Powrót

 Administrator strony: B. Górnicka