ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
W WYŚMIERZYCACH

                          

:STRONA GŁÓWNA    :DYREKCJA    :KONTAKT

Zakończenie projektuKoło dziennikarskie "REPORTER SZKOLNY"

Highslide JS

12 grudnia 2016 r. odbyło się uroczyste podsumowanie projektu "Koło dziennikarskie Reporter Szkolny". Koordynator projektu, poinformowała całą społeczność szkolną o darczyńcach i wysokości dotacji otrzymanej w "Konkursie Grantowym Działaj Lokalnie 2016" finansowanym przez Polsko - Amerykańską Fundację Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i "Koalicję dla Młodych" - Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej.

Dyrektor szkoły wyraziła radość z wielkiego zaangażowania uczestników projektu - uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Wyśmierzycach. Dzięki pracy młodych dziennikarzy oraz nauczycieli, wydane zostały 3 numery gazetki szkolnej "Reporter Szkolny" oraz dodatek do numeru listopadowego - "Mały Reporter Szkolny", w całości zredagowany przez uczniów szkoły podstawowej. Do druku przygotowano także numer gudniowy, który będzie zawierał relacje uczestników projektu - jak wyglšdało ich zaangażownie i jakie umiejętności zdobyli przez realizację zadań projektowych.

Przez trzy i pół miesiąca uczniowie zbierali materiały do gazetki szkolnej, opisywali szkolne wydarzenia i uroczystości, prowadzili wywiady i spotkania z ważnymi osobami. Artykuły i zdjęcia pochodzące z zajęć, warsztatów, spotkań zostały opublikowane na łamach stron internetowych gminy i szkoły, portalu społecznoœciowego Facebook. Znalazły się również na ogólnopolskiej stronie Działaj Lokalnie. Wywiad z Burmistrzem Wyœmierzyc został opublikowany w Gazecie Białobrzeskiej. Kolejne relacje ukażą się w podwójnym numerze - listopadowo - grudniowym.

W trakcie spotkania wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali pamiątkowe certyfikaty oraz upominki - pamięć przenośną - niezbędne wyposażenie każdego dziennikarza. Na koniec koordynator złożyła podziękownia także dla nauczycielek, pań: Krystyny Syty, Anny Budzik i Marzeny Zegarek, które prowadziły warsztaty dziennikarskie i pomagały młodym ludziom w realizacji zamierzeń projektowych.

Highslide JS

Relacja: B. Górnicka, koordynator projektu

Powrót

 Administrator strony: B. Górnicka