ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
W WYŚMIERZYCACH

                          

:STRONA GŁÓWNA    :DYREKCJA    :KONTAKT

TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE

Highslide JS
Ostatni tydzień października był w Zespole Szkół Samorządowych w Wyśmierzycach czasem szczególnej uwagi poświęconej szeroko rozumianemu bezpieczeństwu. Bezpieczeństwu w klasie, stołówce szkolnej, na korytarzu, w sali gimnastycznej, na boisku, ale również w drodze do szkoły i domu. Bezpieczeństwu w przestrzeni internetowej i przestrzeni realnej, w kontaktach z rówieśnikami i z dorosłymi.Teoria szła w parze z praktyką. Odbyły się szkolenia wszystkich pracowników szkoły oraz pogadanki, filmy i prelekcje dla uczniów.

Poniedziałek, 24 października, to dzień rozpoczęcia akcji „Bezpieczna Szkoła” i, tym samym, włączenia się w ogólnopolską inicjatywę.

Od wtorku, 25 października, w szkole zaczęły pojawiać się materiały wizualne propagujące bezpieczne zachowanie i troskę o wzajemne bezpieczeństwo. Na drzwiach wejściowych do klas przymocowano, wykonane przez dzieci i młodzież, plakaty i rysunki zachęcające do rozważnego zachowania. Jak grzyby po rzęsistym deszczu wyrosły oryginalne rymowanki, wierszyki, piosenki, hasła i hasełka, rady i przestrogi wykreowane przez naszych uczniów.
Klasa IIb (gimnazjaliści) pokusiła się o stworzenie dziennika rejestrującego kolejne inicjatywy uczniów właśnie tej klasy.
Zgodnie z zaleceniem pani dyrektor Beaty Górnickiej uczniowie starali się przychodzić do szkoły w zielonych ubraniach. Wszak zielone światło na sygnalizatorze symbolizuje bezpieczeństwo, a w szkole miało oznaczać strefę wolną od jakiejkolwiek przemocy.
Podobną funkcję spełniały zielone opaski wykonane przez uczniów i miniznaki zakazu stosowania przemocy, które królowały na korytarzach.

26 października, środa, została ogłoszona Szkolnym Dniem Bezpieczeństwa Cyfrowego. W związku z realizacją założeń projektu „Cyfrowobezpieczni.pl BEZPIECZNA SZKOŁA CYFROWA” uczniowie odbyli „Spotkanie w Auli” oraz warsztaty, podczas których wypracowali skuteczne metody ochrony przed zagrożeniami m. in. fishingiem (kradzież danych osobowych), hejtingiem (szerzenie nienawiści) czy też groovingiem (oswajanie młodych ludzi z nagością).

Kulminacją TYGODNIA BEZPIECZEŃSTWA był czwartkowy (27 października) przemarsz wszystkich uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Wyśmierzycach ulicami miasteczka, zrealizowany w Ramach programu „B&N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony”. Eskorta funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach, kamizelki odblaskowe, banery, plakaty, bębenki, trąbki, hasła skandowane przez uczestników wzbudziły podziw mieszkańców. Nie spodziewano się zapewne tak radosnego przemarszu! Zaciekawieni przechodnie pozdrawiali dzieci, przybijali tak zwane piątki i chwalili inicjatywę.
A cóż było naprawdę najcenniejszego w tym przemarszu? Troska, wzajemna troska. „Uważaj, nie przewróć się”, „Chodź tędy, bo tu jest woda”. Ze wzruszeniem obserwowaliśmy takie wzajemne relacje. To jest najważniejsze osiągnięcie „Tygodnia Bezpieczeństwa” – świadomość odpowiedzialności za siebie i innych. Dzieci uczą się najbardziej efektywnie poprzez zaangażowanie emocjonalne i działanie. Obu tych czynników nie brakowało w trakcie tegoż tygodnia.

Jeżeli chociaż jedno życie naszego wychowanka, jego rodzica, opiekuna zostanie ocalone dzięki naszemu Tygodniowi to warto było zaangażować się w tę akcję.

Autor: Izabela Michalska
Zdjęcia: Krystyna Syta, Beata Górnicka

Powrót

 Administrator strony: B. Górnicka