PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W WYŚMIERZYCACH

                          

:STRONA GŁÓWNA    :DYREKCJA    :KONTAKT
MŁODZI DZIENNIKARZE Z PASJĄ"- PROJEKT "DZIAŁAJ LOKALNIE 2017"

Highslide JS

Od września do grudnia 2017 r. uczniowie naszej szkoły realizują projekt "Młodzi dziennikarze z Pasją", który został napisany przez Grono Pedagogiczne w ramach programu grantowego "Działaj Lokalnie X" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i "Koalicję dla Młodych" Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej. W ramach grantu Nasza Szkoła otrzymała 3 200 zł.

Celem projektu jest pozyskanie wiarygodnych informacji na temat przeszłości Naszej Szkoły w związku z przesłanką o zbliżającej się rocznicy jej powstania. Chcemy dotrzeć do pamiątek, fotografii czy też publikacji związanych z Wyśmierzycami, odszukać najstarszych absolwentów - babcie, dziadków czy też sąsiadów naszych uczniów i namówić ich na podzielenie się z nami wspomnieniami.
Spotkania z ciekawymi ludźmi - absolwentami naszej szkoły oraz spotkanie wieńczące zakończenie projektu odbędą się w szkolnej stołówce. Wywiady z osobami starszymi, nie mającymi możliwości dotarcia do naszej szkoły, będą odbywać się jedynie w miejscu zamieszkania seniorów.
Zebrany materiał będziemy porządkować i opisywać w postaci fotorelacji, notatek prasowych, sprawozdań, wywiadów, ciekawostek z przeszłości.
Młodzież odbędzie warsztaty dziennikarskie z reporterem "Echa Dnia", panią Izabelą Kozakiewicz. Wybrane artykuły będą tłumaczone na język angielski i niemiecki. Nasze działania będziemy opisywać na łamach lokalnych gazet, stronach internetowych szkoły i gminy oraz publikować w szkolnej gazetce Reporter Szkolny. Highslide JS Człowiek znający swoją przeszłość, tradycje i kulturę łatwiej buduje swoją przyszłość, opierając się o trwały fundament. Przez kształcenie umiejętności dziennikarskich chętni uczniowie nauczą się prowadzić wywiad, autoprezentację, rozmowę. Zdobędą umiejętność gromadzenia, opracowania i archiwizowania danych. Nabiorą biegłości w zakresie obsługi programów tekstowych i graficznych, niezbędnych na obecnym rynku pracy. Zdobędą nowe umiejętności w zakresie technik informacyjno - komunikacyjnych.

Na zajęcia dziennikarskie oraz zakup sprzętu biurowego pozyskaliśmy dotację w "Konkursie Grantowym Działaj Lokalnie 2017" finansowanym przez Polsko - Amerykańską Fundację Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i "Koalicję dla Młodych" - Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej.

Highslide JS

Autor: Beata GórnickaPowrót

 Administrator strony: B. Górnicka