PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W WYŚMIERZYCACH

                          

:STRONA GŁÓWNA    :DYREKCJA    :KONTAKT
RAJD ROWEROWY W RAMACH PROJEKTU "OCALMY OD ZAPOMNIENIA..."

Highslide JS
W dniu 28 września 2017 r. przy pięknej, słonecznej pogodzie, odbył się rajd rowerowy szlakiem miejsc pamięci narodowej.
Brało w nim udział 18 uczniów klasy VII Publicznej Szkoły Podstawowej w Wyśmierzycach, pod opieką p. Szymona Gacy i p. Piotra Leweckiego.

Na początek uczniowie zatrzymali się w parku miejskim w Wyśmierzycach, przy pomniku poświęconym pomordowanym mieszkańcom miasta. W czasie II wojny światowej mieszkańcy naszych okolic także byli ofiarami faszyzmu hitlerowskiego. Uczestnicy rajdu uczcili pamięć poległych minutą ciszy.
Kolejnym punktem rajdu był pomnik błogosławionego księdza profesora Franciszka Rosłańca. Wyśmierzyce są dumne z takiego rodaka, ale także i on zginął z rąk hitlerowców w obozie koncentracyjnym w Dachau.
Potem kolumna rowerzystów ruszyła w kierunku Korzenia, gdzie mieszkańcy pamiętają o swoich bohaterach wojennych. Wspólne zdjęcie przy pomniku i następnie rajd skierował się na drugą stronę drogi krajowej 48.
Po pokonaniu trudnej trasy pod górę do Kożuchowa, uczestnicy zatrzymali się w miejscowoœci Brodek. Ta miejscowość słynie z pamięci o swoich bohaterach. Co roku odbywają się uroczyste msze święte w ich intencji. Także i tu niewinni mieszkańcy miejscowości zostali bestialsko zamordowani przez hitlerowców. Uczestnicy oddali im cześć, po czym ruszyli do Paprotna, by tam zobaczyć kolejny przykład hitlerowskich zbrodni i jednocześnie pamięci obecnych mieszkańców wsi.
Pięknie utrzymany w czystości i pełen kwiatów pomnik, jest najlepszym świadectwem pamięci o tamtych tragicznych czasach.
Kolejnym miejscem, które zwiedzili uczestnicy rajdu był pomnik w Grzmiącej poświęcony młodemu żołnierzowi Armii Krajowej poległemu w czasie działań wojennych II wojny œwiatowej.
Rajd zakończył się obiadem w stołówce szkolnej. Zmęczeni, ale zadowoleni uczestnicy z satysfakcją opowiadali o wrażeniach i umawiali się na następny rajd...

Highslide JS

Projekt "Ocalmy od zapomnienia - miejsca pamięci z okresu II wojny światowej na terenie gminy Wyśmierzyce" jest realizowany w ramach programu "Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju".
Relacja: S. Gaca, P. Lewecki

Powrót

 Administrator strony: B. Górnicka