PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W WYŒMIERZYCACH

                          

:STRONA GŁÓWNA    :DYREKCJA    :KONTAKT

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ

Highslide JS
"Wszystko, co wielkie, jest wielkie przez serce" Tymi słowami uczniowie klas gimnazjalnych rozpoczęli uroczysty apel z okazji Święta Edukacji Narodowej. Powitali zaproszonych gości i wszystkich zgromadzonych na sali gimnastycznej. Złożyli życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły. Podziękowali za poświęcenie, czas i cierpliwość, za cały ogrom przekazywanej wiedzy, pomocne dłonie i gorące serca. Swoją wdzięczność za trud włożony w wychowanie, za dar nauki i cierpliwe, wspaniałe przewodnictwo na trudnej drodze zdobywania wiedzy wyrazili poprzez program artystyczny. Dojrzałe, wzruszające teksty przeplatane były refleksyjnymi piosenkami o przemijaniu, pamięci i wytrwałości. Nie zabrakło twórczości własnej. Usłyszeliśmy piękny wiersz nawiązujący do obchodzonego święta, którego autorem jest jeden z uczniów oddziałów gimnazjalnych. Głos zabrał również p. Burmistrz M. Bielewski, który na ręce p. Dyrektor złożył życzenia wszystkim osobom związanym ze szkolnictwem. P. Dyrektor B. Górnicka mówiła o trudnej, ale jakże pięknej pracy nauczyciela. Podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżnionym pracownikom. Członkowie Samorządu szkolnego rozdali wszystkim nauczycielom kwiaty okraszone ciepłymi słowami.


Relacja: Anna Budzik
Zdjęcia: Urszula Tępińska


Powrót

 Administrator strony: B. Górnicka