PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W WYŚMIERZYCACH

                          

:STRONA GŁÓWNA    :DYREKCJA    :KONTAKT

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2018

Highslide JS

Uczniowie klasy ósmej przystšpili do pisania próbnego egzaminu ósmoklasisty, przygotowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Szkoła zapewnia, zalecone przez CKE, zbliżone warunki egzaminu, tj. godzina rozpoczęcia egzaminu, losowanie miejsc, czas pracy z arkuszem, kodowanie arkusza, zaznaczanie odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
Próbny egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w celu informacyjnym (tj. zaznajomienia uczniów z formułą egzaminu, formatem arkuszy, pracą z kartą odpowiedzi w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj.zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).
Arkusze będą sprawdzane przez nauczycieli naszej szkoły na podstawie szczegółowych kryteriów oceniania udostępnionych wkrótce przez CKE.

Drodzy Uczniowie, życzymy Wam powodzenia!

Dla zainteresowanych:
Wszystkie arkusze egzaminacyjne będą udostępnione dla uczniów i rodziców 20 grudnia po godz. 15.00 na stronie: https://cke.gov.pl/

Relacja i zdjęcia: B. Górnicka

Powrót

 Administrator strony: B. Górnicka