PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. bł. ks. prof. Franciszka Rosłańca
W WYŚMIERZYCACH

                 

:STRONA GŁÓWNA    :DYREKCJA    :KONTAKT    :DOKUMENTY    :STOWARZYSZENIE   
NADANIE SZKOLE IMIENIA I SZTANDARU

Highslide JS
19 października (sobota) na trwale zapisze się w pamięci całej Społeczności Szkolnej. W tym dniu Publiczna Szkoła Podstawowa w Wyśmierzycach otrzymała Imię bł. ks. prof. Franciszka Rosłańca oraz Sztandar z wizerunkiem Patrona.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, której przewodniczył Metropolita Częstochowski arc. Wacław Depo. Podczas Mszy Świętej został poświęcony Sztandar, przyniesiony przez przedstawicieli Rady Rodziców.
Po Mszy świętej nastąpiło symboliczne złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem Patrona Szkoły - męczennika II. wojny światowej.
Tutaj też ksiądz arcybiskup odmówił modlitwę i pobłogosławił Społeczności Szkolnej.

Następnie Orkiestra Dęta, złożona z uczniów i absolwentów Publicznej Szkoły Podstawowej w Wyśmierzycach, poprowadziła wszystkich zebranych do budynku szkoły.

Tutaj miało miejsce uroczyste przekazanie Nowego Sztandaru na ręce dyrektora szkoły, Beaty Górnickiej, a po złożeniu uroczystej przysięgi, odebranie sztandaru przez Poczet Sztandarowy.
Potem na scenę wkroczyli uczniowie klasy pierwszej, wraz z wychowawcą, p. Ewą Górnicką, by zadziwić zebranych piękną recytacją i radosnym śpiewem. Pierwszoklasiści udowodnili, że w pełni zasługują na wpisanie ich w poczet społeczności szkolnej. Po uroczystym ślubowaniu, każdy uczeń klasy pierwszej został uroczyście pasowany przez dyrektora radomskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie, pana Wojciecha Nalberskiego.
Potem był czas na przemówienia zaproszonych gości oraz krótki koncert orkiestry dętej, pod dyrekcją p. Józefa Stańczyka.
Całość zwieńczyło pamiątkowe zdjęcie z Naszymi Gośćmi oraz poczęstunek przygotowany dzięki zaangażowaniu Rodziców i pracowników Szkoły.

Tego dnia zaszczycili nas swoją obecnością:
Metropolita Częstochowski, arc. Wacław Depo,
Poseł na Sejm RP p. Dariusz Bąk,
Dyrektor radomskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie p. Wojciech Nalberski,
Wicestarosta Powiatu Białobrzeskiego p. Bartłomiej Kowalczyk,
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Białobrzeskiego Ewa Górzyńska,
Członek zarządu Rady Powiatu Białobrzeskiego p. Mirosław Siurnik,
Proboszcz parafii w Wyśmierzycach, ks. Robert Sionek,
Ojciec Roman Burakowski,
Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Białobrzegach p. Elżbieta Karasek,
Dyrektor Banku Spółdzielczego - oddział w Wyśmierzycach p. Ewelina Rojek,
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Białobrzegach kom. Marcin Pasek,
Burmistrz Wyśmierzyc p. Wojciech Sępioł,
Wójt gminy Stara Błotnica p. Marcin Kozdrach,
Wójt gminy Stromiec - Krzysztof Stykowski,
Wójt gminy Radzanów - Sławomir Kruśliński,
Zastępca Burmistrza Wyśmierzyc, p. Małgorzata Zajączkowska,
Radni Rady Miejskiej w Wyśmierzycach na czele z wiceprzewodniczącym, p. Krzysztofem Więckowskim,
Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyśmierzycach - p. Justyna Bomba,
p.o. Kierownika MGOPS w Wyśmierzycach p. Karolina Mańtorska,
Dyrektorzy placówek oświatowych p. Teresa Miros (PSP Kostrzyn) oraz p. Bożena Pankowska (PP Wyśmierzyce),
Prezes Stowarzyszenia "Senior +", p. Agnieszka Borowiecka,
byli dyrektorzy Szkoły (Tadeusz Rostkowski, Dariusz Pronobis, Krystyna Bielewska, Dariusz Badowski, Piotr Lewecki),
emerytowani nauczyciele,
członkowie Stowarzyszenia "Razem dla Szkoły w Wyśmierzycach" oraz Rady Rodziców.
Byli też z nami mieszkańcy Wyśmierzyc, którzy odpowiedzieli na zaproszenie i chcieli być z Nami w tak ważnym i niepowtarzalnym wydarzeniu.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom i ofiarodawcom, dzięki którym była możliwa organizacja tej uroczystości, w szczególności:
Zarządowi Banku Spółdzielczego w Białobrzegach,
Nadleśnictwu Radom i Grójec.

Serdeczne podziękowania składamy także na ręce sponsorów indywidualnych w osobach:
ks. proboszcza Roberta Sionka,
pana Mariana Mendry,
wiceprzewodniczącej Rady Powiatu, p. Ewy Górzyńskiej.

Wszystkie najpiękniejsze chwile utrwalone zostały dzięki wprawnemu oku nauczycielki, pani Justyny Kostrzewskiej, której należą się wyrazy uznania.
Podziękowania należą się także dla Rodziców, Nauczycieli i pracowników, Uczniów, Sympatyków Naszej Szkoły i wielu ludzi, którzy okazali pomoc i wsparcie, służyli radą i dobrym słowem.


Relacja: Beata Górnicka


GALERIA ZDJĘĆ ZWIĄZANYCH Z NADANIEM IMIENIA WKRÓTCE BĘDZIE UDOSTĘPNIONA W ZAKŁADCE "PATRON SZKOŁY"

Powrót

 Administrator strony: B. Górnicka