PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. bł. ks. prof. Franciszka Rosłańca
W WYŚMIERZYCACH

                 

:STRONA GŁÓWNA    :DYREKCJA    :KONTAKT    :DOKUMENTY    :STOWARZYSZENIE   
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA

Highslide JS
W ramach obchodów 30. rocznicy uchwalenia przez Organizację Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka członkowie Samorządu Szkolnego zorganizowali uroczysty apel oraz Dziecięcy Happening.
Wydarzenie to miało przypomnieć zarówno dzieciom jak i dorosłym, że każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - prawa dziecka, które zostały uwzględnione m.in. w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
Polska była inicjatorem pierwszego projektu Konwencji o prawach dziecka, przedłożonego Komisji Praw Człowieka ONZ, zaś wielkim orędownikiem dzieci był m.in. Janusz Korczak.
Członkowie Samorządu Uczniowskiego - w dniu 22 listopada - zorganizowali wraz z opiekunami - panią A. Żak i W. Pękacką - szkolne obchody tej rocznicy.
Po apelu cała społeczność szkolna wzięła udział w Dziecięcym Happeningu - uroczystym przemarszu wokół parku miejskiego.

Relacja: Beata Górnicka
Zdjęcia: Beata Górnicka, Justyna Kostrzewska


Powrót

 Administrator strony: B. Górnicka