PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. bł. ks. prof. Franciszka Rosłańca
W WYŚMIERZYCACH

                 

:STRONA GŁÓWNA    :DYREKCJA    :KONTAKT    :DOKUMENTY    :STOWARZYSZENIE   
EDUKACJA PRZECIWPOWODZIOWA DZIECI I MŁODZIEŻY

Highslide JS
30 i 31 października uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w szkoleniu w ramach projektu "Edukacja przeciwpowodziowa dzieci i młodzieży w 2019 roku" dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Uczniowie otrzymali praktyczną wiedzę na temat instytucji, które są odpowiedzialne za organizację ewakuacji ludności w przypadku powodzi oraz świadczenie pomocy medycznej, sanitarno - epidemiologicznej i innych.
Przypomniane zostały zasady wzywania pomocy w sytuacjach trudnych oraz sposobów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Po szkoleniu każdy uczeń otrzymał dyplom potwierdzający udział w szkoleniu, ulotkę "Rodzinny Plan Powodziowy", kartę bezpieczeństwa ICE (dokument potrzebny w razie utraty przytomności przez osobę poszkodowaną w zdarzeniu losowym), 3 odblaski oraz 3 opaski odblaskowe.

Projekt został objęty Honorowym Patronatem Wojewody Mazowieckiego.

Relacja: Beata Górnicka


Powrót

 Administrator strony: B. Górnicka