PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W WYŚMIERZYCACH

                          

:STRONA GŁÓWNA    :DYREKCJA    :KONTAKT

DOKUMENTY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W WYŚMIERZYCACH

Highslide JS
STATUT SZKOŁY - Pobierz
Highslide JS
Highslide JS
PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ - Pobierz
Highslide JS
PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM
          IM. W. REYMONTA - Pobierz
Highslide JS
PROGRAM PROFILAKTYKI - Pobierz

REGULAMINY I PROCEDURY

Regulamin organizacji wycieczek i wyjść poza teren szkoły - Pobierz

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego - Pobierz

Regulamin sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu i odwozu - Pobierz

Procedura kontaktów z rodzicami - Pobierz

Procedura obiegu informacji w szkole - Pobierz

Procedura organizacji systemu pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych
i wychowawczych - Pobierz

Procedura organizacji uroczystości szkolnych i apeli - Pobierz

Procedura zwalniania uczniów z lekcji w trakcie ich trwania - Pobierz

Procedura postępowania w przypadku agresji słownej - Pobierz

Procedura postępowania w przypadku fałszerstwa dokonanego przez ucznia - Pobierz

Procedura postępowania w przypadku korzystania przez ucznia z telefonu komórkowego
lub innych elektronicznych nośników dźwięku lub obrazu - Pobierz

Procedura postępownia w sytuacji zaistnienia wypadku uczniowskiego - Pobierz

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia na terenie szkoły wszawicy - Pobierz

Procedura postępowania wobec ucznia uchylającego się od realizacji obowiązku szkolnego - Pobierz

Procedura postępowania i formy współpracy szkoły z instytucjami (Policja, Sąd Rodzinny, Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego) w sytuacji zagrożenia uczniów przestępczością i demoralizacją oraz postępowania wobec osoby "obcej" na terenie szkoły - Pobierz

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do lektury.


Powrót

 Administrator strony: B. Górnicka