PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. bł. ks. prof. Franciszka Rosłańca
W WYŚMIERZYCACH

                 

:STRONA GŁÓWNA    :DYREKCJA    :KONTAKT    :DOKUMENTY    :STOWARZYSZENIE   
PLANOWANE SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


17 września 2019 r. (wtorek)
18 grudnia 2019 r. (środa)
5 listopada 2019 r. (wtorek) - DZIEŃ OTWARTY (17.00 - 19.00)
23 stycznia 2020 r. (czwartek)
26 marca 2020 r. (czwartek) - DZIEŃ OTWARTY (17.00 - 19.00)
14 maja 2020 r. (czwartek)

W dniach 18 - 20 grudnia 2019 r. rodzice zostaną powiadomieni o proponowanych ocenach (zagrożenia ocenami niedostatecznymi). Proponowane oceny będą wystawione w dzienniku "Librus" w rubryce "proponowana ocena śródroczna / semetralna".

Spotkania z Rodzicami w tym roku szkolnym rozpoczynają się o godz. 17.00, zebraniem ogólnym, z dyrektorem Szkoły lub z udziałem zaproszonych gości.
Podczas tego zebrania omawiane są kwestie dotyczące uczniów całej Szkoły. Podczas zebrania z wychowawcą (po zebraniu ogólnym) Rodzice mają możliwość uzyskania szczegółowych informacji na temat postępów w nauce i zachowaniu swojego dziecka. Podczas dni otwartych obecni są wszyscy nauczyciele uczący w szkole.

Utrzymywanie stałego kontaktu ze szkołą, w tym kontrolowanie postępów w nauce i zachowaniu dziecka, jest obowiązkiem wszystkich rodziców. W sytuacji, gdy rodzic z obiektywnych przyczyn nie może uczestniczyć w spotkaniu w wyznaczonym terminie, należy uzgodnić inny dogodny termin z wychowawcą klasy, jednk nie później niż w ciągu tygodnia od terminu zebrania.


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 (w tym dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych)


2 września 2019 r. (poniedziałek) - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
14 października 2019 r. (poniedziałek) - Święto Komisji Edukacji Narodowej - dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych
15 października 2019 r. (wtorek) - dodatkowy dzień wolny (odpust w Parafii św. Teresy z Awila w Wyśmierzycach)
1 listopada 2019 r. (piątek) - Wszystkich Świętych
11 listopada 2019 r. (poniedziałek) - Święto Niepodległości
23 - 31 grudnia 2019 r. - Zimowa przerwa świąteczna
1 stycznia 2020 r. (środa) - Nowy Rok
2 - 3 stycznia 2020 r. (czwartek - piątek) - dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
6 stycznia 2020 r. (poniedziałek) - Trzech Króli
10 - 23 lutego 2020 r. - Ferie zimowe
9 - 14 kwietnia 2020 r. - Wiosenna przerwa świąteczna
21 - 23 kwietnia 2020 r. (wtorek - czwartek) Egzamin ósmoklasisty - dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla pozostałych uczniów
1 maja 2020 r. (piątek) - Święto Pracy
1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) - Dzień Dziecka na sportowo - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
11 czerwca 2020 r. (czwartek) - Boże Ciało
12 czerwca 2020 r. (piątek) - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
26 czerwca 2020 r. (piątek) - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020


Powrót

 Administrator strony: B. Górnicka