PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. bł. ks. prof. Franciszka Rosłańca
W WYŚMIERZYCACH

                 

:STRONA GŁÓWNA    :DYREKCJA    :KONTAKT    :DOKUMENTY    :STOWARZYSZENIE   
PLANOWANE SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


15 września 2020 r. (wtorek) - pierwsze spotkanie z wychowawcami
5 listopada 2020 r. (czwartek) - DZIEŃ OTWARTY (17.00 - 19.00)
14-18 grudnia 2020 r. (poniedziałek-piątek) 1-5 lutego 2021 r. (poniedziałek-piątek)
18 marca 2021 r. (czwartek) - DZIEŃ OTWARTY (17.00 - 19.00)
18-20 maja 2021 r. (poniedziałek-piątek)

Od 14 grudnia 2020 r. rodzice zostaną powiadomieni o proponowanych ocenach (zagrożenia ocenami niedostatecznymi). Proponowane oceny będą wystawione w e-dzienniku "Librus" w rubryce "proponowana ocena śródroczna". W przypadku problemów z dostępem do e-dziennika prosimy rodziców kontakt z wychowawcą klasy lub z pracownikiem sekretariatu.

Utrzymywanie stałego kontaktu ze szkołą, w tym kontrolowanie postępów w nauce i zachowaniu dziecka, jest obowiązkiem wszystkich rodziców. W sytuacji, gdy rodzic z obiektywnych przyczyn nie może uczestniczyć w spotkaniu w wyznaczonym terminie, prosimy o uzgodnienie innego dogodnego terminu z wychowawcą klasy, jednk nie później niż w ciągu tygodnia od zaplanowanego zebrania.


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 (w tym dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych)


1 września 2020 r. (wtorek) - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
14 października 2020 r. (środa) - Święto Komisji Edukacji Narodowej - dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych, na podst. art. 74 KN
15 października 2020 r. (czwartek) - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych (odpust w Parafii św. Teresy z Avila w Wyśmierzycach)
2 listopada 2020 r. (poniedziałek) - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych (Dzień Zaduszny)
11 listopada 2020 r. (środa) - Święto Niepodległości
23-31 grudnia 2020 r. - Zimowa przerwa świąteczna
1 stycznia 2021 r. (piątek) - Nowy Rok
4-5 stycznia 2021 r. (poniedziałek - wtorek) - dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
6 stycznia 2021 r. (środa) - Trzech Króli
18-31 stycznia 2021 r. - Ferie zimowe
1-6 kwietnia 2021 r. - Wiosenna przerwa świąteczna
3 maja 2021 r. (poniedziałek) - Święto Konstytucji 3 Maja
25-27 maja 2021 r. (wtorek - czwartek) Egzamin ósmoklasisty - dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla pozostałych uczniów. Termin może ulec zmianie (na podstawie komunikatu dyrektora CKE)
3 czerwca 2021 r. (czwartek) - Boże Ciało
4 czerwca 2021 r. (piątek) - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
25 czerwca 2021 r. (piątek) - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021


Powrót

 Administrator strony: B. Górnicka