PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W WYŚMIERZYCACH

                          

:STRONA GŁÓWNA    :DYREKCJA    :KONTAKT
PLANOWANE SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


14 września 2017 r. (czwartek)
12 grudnia 2017 r. (wtorek)
6 lutego 2018 r. (wtorek)
10 kwietnia 2018 r. (wtorek)
15 maja 2018 r. (wtorek)

Spotkania z Rodzicami rozpoczynają się o godz. 17.00.
W dniu zebrania z rodzicami, w godz. 17.00 - 19.30, obecni są wszyscy nauczyciele uczący w szkole.
Rodzice mają możliwość uzyskania szczegółowych informacji na temat postępów w nauce i zachowaniu swojego dziecka.

W sytuacji, gdy rodzic z obiektywnych przyczyn nie może uczestniczyć w spotkaniu w wyznaczonym terminie, należy poinformować o tym wychowawcę oraz pojawić się w szkole w ciągu tygodnia od daty spotkania.
Fakt spotkania z rodzicem w innym dniu wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.


DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH oraz DODATKOWE DNI WOLNE
(pozytywnie zaopiniowane przez Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski w dniu 27 września 2017 r.)


1.11.2017 r. (środa) - Wszystkich Świętych
23.12.2017 - 31 XII 2017 r. - Zimowa przerwa świąteczna
1.01.2018 r. - Nowy Rok
15 - 28.01.2018 r. - Ferie zimowe
29.03 - 3.04.2017 r. - Wiosenna przerwa świąteczna
18 - 20.04.2018 r. (środa - piątek) - Egzamin gimnazjalny (dni wolne dla pozostałych uczniów Szkoły)
30.04.2018 r. (poniedziałek) - dodatkowy dzień wolny
1.05.2018 r. (wtorek) - Święto Pracy
2.05.2018 r. (środa) - dodatkowy dzień wolny - Święto Flagi
3.05.2018 r. (czwartek) - Święto Konstytucji 3 Maja
4.05.2018 r. (piątek) - dodatkowy dzień wolny
31.05.2018 r. (czwartek) - Boże Ciało
1.06.2018 r. (piątek) - dodatkowy dzień wolny po Bożym Ciele


IMPREZY, UROCZYSTOŚCI, WAŻNE WYDARZENIA SZKOLNE


4.09.2017 r. (poniedziałek) - Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
29.09.2017 r. (piątek) - Zajęcia integracyjne w klasach I - IV
18.10.2017 r. (środa) - Święto Komisji Edukacji Narodowej - apel
25.10.2017 r. (środa) - Pasowanie uczniów klasy pierwszej
8.11.2017 r. (środa) - Apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległoœci
10.11.2017 r. (piątek) - Biesiada Patriotyczna
17.11.2017 r. (piątek) - Międzynarodowy Dzień Tolerancji
21.11.2017 r. (wtorek) - Dzień Życzliwości
23.11.2017 r. (czwartek) - Andrzejki - dyskoteka
6.12.2017 r. (środa) - Bądź Mikołajem - podaruj książkę dla biblioteki
20.12.2017 r. (środa) - Szkolna wigilia i wspólne kolędowanie
6.01.2018 r. (sobota) - Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu orkiestry dętej
11.01.2018 r. (czwartek) - Dyskoteka karnawałowa
29.01.2018 r. (poniedzałek) - Dzień Seniora
11 - 15.04.2018 r. - Tydzień dla Ziemi - sprzątanie świata
25.04.2018 r. (środa) - Święto Konstytucji 3 Maja
10.06.2018 r. (niedziela) - Festyn Rodzinny
22.06.2018 r. (piątek) - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/18


Powrót

 Administrator strony: B. Górnicka