PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W WYŚMIERZYCACH

                          

:STRONA GŁÓWNA    :DYREKCJA    :KONTAKT
GRONO PEDAGOGICZNE - ROK SZKOLNY 2018/2019


BEATA GÓRNICKA
dyrektor szkoły, informatyka, zajęcia komputerowe
PIOTR LEWECKI
wicedyrektor, historia, WOS
ALICJA BADOWSKA
matematyka, zaj. wyrównawcze
wychowawca kl. VII
KRYSTYNA BIELEWSKA
matematyka,
zaj. wyrównawcze
ANNA BUDZIK
język polski,
wychowawca kl. VI
ANNA DĄBROWSKA
biologia, geografia, technika
edukacja dla bezpieczeństwa
wychowawca kl. 3B (gimnazjum)
JADWIGA FURMAŃSKA
edukacja wczesnoszkolna,
zaj. techniczne
wychowawca kl. I
SZYMON GACA
wychowanie fizyczne,
wychowawca kl. VIII
KATARZYNA GŁACZKOWSKA
język angielski
wychowawca kl. VB
EWA GÓRNICKA
edukacja wczesnoszkolna
świetlica
wychwawca kl. III
BRYGIDA ŁYSAKOWSKA
biblioteka
DOROTA MAŁYSA
chemia
IZABELA MICHALSKA
język angielski, język polski,
wychowawca kl. VA
Rzecznik Praw Ucznia
WIESŁAWA PĘKACKA
edukacja wczesnoszkolna
świetlica
wychowawca kl. II
ELŻBIETA PŁODZIK
religia
wychowanie do życia w rodzinie
ELŻBIETA POPIEL
język polski
zaj. wyrównawcze
ŁUCJA RATECKA
język angielski, fizyka,
zaj. komputerowe,
wychowawca kl. IVB
URSZULA TĘPIŃSKA
przyroda, geografia
świetlica
ANETA WÓJCIK
zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,
zajęcia logopedyczne, pedagog szkolny
BARBARA ZARĘBA
język niemiecki
ANETA ŻAK
muzyka, plastyka, religia,
edukacja artystyczna,
wychowawca kl. 3A (gimnazjum)


Powrót

 Administrator strony: Beata Górnicka