PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W WYŚMIERZYCACH

                          

:STRONA GŁÓWNA    :DYREKCJA    :KONTAKT
GRONO PEDAGOGICZNE - ROK SZKOLNY 2018/2019


BEATA GÓRNICKA
dyrektor szkoły,
informatyka, zajęcia komputerowe
PIOTR LEWECKI
wicedyrektor,
historia, WOS, SKS
ALICJA BADOWSKA
matematyka, zaj. wyrównawcze
wychowawca kl. VII
KRYSTYNA BIELEWSKA
matematyka,
zaj. wyrównawcze
ANNA BUDZIK
język polski,
wychowawca kl. VI
ANNA DĄBROWSKA
biologia, geografia, technika
edukacja dla bezpieczeństwa
wychowawca kl. 3B (gimnazjum)
JADWIGA FURMAŃSKA
edukacja wczesnoszkolna,
zaj. techniczne
wychowawca kl. I
SZYMON GACA
wychowanie fizyczne, SKS
wychowawca kl. VIII
KATARZYNA GŁACZKOWSKA
język angielski
wychowawca kl. VB
projekt "Polish your Englih"
EWA GÓRNICKA
edukacja wczesnoszkolna
świetlica
wychwawca kl. III
MAŁGORZATA KIEJNICH
język niemiecki
JUSTYNA KOSTRZEWSKA
wychowanie fizyczne
świetlica
BRYGIDA ŁYSAKOWSKA
biblioteka
edukacja wczesnoszkolna
DOROTA MAŁYSA
chemia
IZABELA MICHALSKA
język angielski, język polski,
wychowawca kl. VA
projekt "Polish your English"
Rzecznik Praw Ucznia
WIESŁAWA PĘKACKA
edukacja wczesnoszkolna,
zajęcia kreatywne,
świetlica
wychowawca kl. II
ELŻBIETA PŁODZIK
religia
wychowanie do życia w rodzinie
ELŻBIETA POPIEL
język polski
zaj. wyrównawcze
ŁUCJA RATECKA
język angielski, fizyka,
zaj. komputerowe, informatyka
wychowawca kl. IVB
URSZULA TĘPIŃSKA
przyroda, geografia
świetlica
SYLWIA URBAŃSKA
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
ANETA WÓJCIK
pedagog szkolny
zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,
zajęcia logopedyczne
ANETA ŻAK
muzyka, plastyka, religia,
edukacja artystyczna,
wychowawca kl. 3A (gimnazjum)
opiekun Samorządu Szkolnego


Powrót

 Administrator strony: Beata Górnicka    

S