PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W WYŚMIERZYCACH

                          

:STRONA GŁÓWNA    :DYREKCJA    :KONTAKT
GRONO PEDAGOGICZNE - ROK SZKOLNY 2017/2018


Highslide JS

BEATA GÓRNICKA
dyrektor szkoły, informatyka, zajęcia komputerowe
PIOTR LEWECKI
wicedyrektor, historia, WOS
ALICJA BADOWSKA
matematyka, przyroda,
wychowawca kl. VI
KRYSTYNA BIELEWSKA
matematyka,
wychowawca kl. 3A (gimnazjum)
ANNA BUDZIK
język polski,
wychowawca kl. V
ANNA DĄBROWSKA
biologia, geografia, technika
wychowawca kl. 2B (gimnazjum)
JADWIGA FURMAŃSKA
edukacja wczesnoszkolna,
zaj. techniczne, przyroda
wychowawca kl. IIIB
SZYMON GACA
wychowanie fizyczne,
wychowawca kl. VII
KATARZYNA GŁACZKOWSKA
język angielski
wychowawca kl. IVB
EWA GÓRNICKA
edukacja wczesnoszkolna,
wychwawca kl. II
BRYGIDA ŁYSAKOWSKA
biblioteka
ZOFIA MAJEWSKA
edukacja wczesnoszkolna,
wychowawca kl. IIIA
DOROTA MAŁYSA
chemia
IZABELA MICHALSKA
język angielski, język polski,
wychowawca kl. IVA
Rzecznik Praw Ucznia
WIESŁAWA PĘKACKA
edukacja wczesnoszkolna
wychowawca kl. I
ELŻBIETA PŁODZIK
religia
wychowanie do życia w rodzinie
ELŻBIETA POPIEL
język polski
ŁUCJA RATECKA
język angielski, fizyka, zaj. komputerowe,
wychowawca kl. 3B (gimnazjum)
BERNADETA SITAREK
wychowanie fizyczne
ALEKSANDRA ŚMIETANKA
język niemiecki
URSZULA TĘPIŃSKA
przyroda, świetlica
ANETA WÓJCIK
zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,
zajęcia logopedyczne, pedagog szkolny
ANETA ŻAK
muzyka, plastyka, religia,
edukacja artystyczna,
wychowawca kl. 2A (gimnazjum)


Powrót

 Administrator strony: Beata Górnicka