ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
W WYŚMIERZYCACH

                          

:STRONA GŁÓWNA    :DYREKCJA    :KONTAKTCZAS TRWANIA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH (DZWONKI)Lp.
GODZINA
UWAGI
0.
7:10 - 7:55
1.
8:00 - 8:45
2.
8:50 - 9:35
3.
9:40 - 10:25
Przerwa obiadowa dla klas I - VI
4.
10:40 - 11:25
Przerwa obiadowa dla pozostałych uczniów
5.
11:35 - 12:20
6.
12:25 - 13:10
7.
13:15 - 14:00
8.
14:05 - 14:50PLAN LEKCJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019
(wersja zmieniona 29.08.2018 r.)


KLASA IIIA GIMNAZJUM (wych. A. Żak)


Lp.
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
0.
fizyka
chemia
geografia
j. niemiecki
geografia
1.
j. polski
religia
technika
w-f
historia
2.
matematyka
j. polski
j. angielski (gr.1/gr.2)
wos
j.polski
3.
historia
j. polski
matematyka
fizyka
w-f
4.
j. angielski (gr.1/gr.2)
j. angielski (gr.1/gr.2)
godz.wych.
j. polski
matematyka
5.
w-f
biologia
chemia
matematyka
religia
6.
zaj. art.
matematyka
w-f (4.)
-
wdż (1. sem.)
7.
-
wyr.mat.
-
-
-

KLASA IIIB GIMNAZJUM (wych. A. Dąbrowska)


Lp.
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
0.
-
-
-
-
-
1.
geografia
matematyka
wos
j. niemiecki
j. polski
2.
technika
chemia
j. angielski (gr.1/gr.2)
zaj. art.
matematyka
3.
j. polski
j. polski
j. polski
geografia
matematyka
4.
j. angielski (gr.1/gr.2)
j. angielski (gr.1/gr.2)
godz. wych.
fizyka
biologia
5.
matematyka
historia
matematyka
j. polski
religia
6.
religia
w-f (4.)
chemia
w-f
w-f
7.
w-f
wyr.mat./wyr.pol.
fizyka
historia
wdż (1. sem.)

KLASA VIII (wych. Sz. Gaca)


Lp.
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
0.
-
-
-
-
-
1.
j. polski
wos
j. polski
chemia
w-f
2.
j. polski
matematyka
matematyka
j. niemiecki
j. angielski
3.
fizyka
chemia
geografia
matematyka
biologia
4.
religia
edb
godz. wych.
j. polski
historia
5.
j. angielski
j. polski
w-f (4.)
j. niemiecki
w-f
6.
w-f
j. angielski
fizyka
historia
matematyka
7.
informatyka
wyr.mat./wyr.pol.
wdż (1. sem.)
religia
wos

KLASA VII (wych. A. Badowska)


Lp.
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
0.
-
-
-
-
-
1.
j. angielski
chemia
matematyka
biologia
biologia
2.
w-f
w-f
w-f
matematyka
w-f (4.)
3.
geografia
geografia
historia
j. niemiecki
fizyka
4.
informatyka
fizyka
godz. wych.
j. niemiecki
matematyka
5.
plastyka
matematyka
j. polski
religia
historia
6.
religia
j. polski
j. polski
j. polski
chemia
7.
muzyka
j. angielski
wdż (2. sem.)
j. polski
j. angielski

KLASA VI (wych. A. Budzik)


Lp.
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
0.
-
-
-
-
-
1.
przyroda
religia
j. polski
matematyka
matematyka
2.
w-f
w-f
w-f
przyroda
w-f (4.)
3.
zaj. komp.
j. polski
muzyka
religia
j. polski
4.
j. polski
matematyka
godz. wych.
j. angielski
j. polski
5.
matematyka
j. angielski
matematyka
j. polski
przyroda
6.
j. angielski
historia
wyr.mat.
zaj.tech.
plastyka
7.
historia
wdż (2. sem.)
-
wyr. pol.
-

KLASA VA (wych. I. Michalska)


Lp.
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
0.
-
-
-
-
-
1.
historia
biologia
geografia
technika
religia
2.
religia
j. angielski (gr.1/gr.2)
matematyka
w-f
matematyka
3.
w-f
w-f (4.)
w-f
j. angielski (gr.1/gr.2)
plastyka
4.
matematyka
j. polski
godz. wych.
matematyka
muzyka
5.
j. polski
j. polski
j. polski
j. polski
j. angielski (gr.1/gr.2)
6.
informatyka
wdż (2. sem.)
wyr.mat.
wyr. pol.
historia
7.
-
-
-
-
-

KLASA VB (wych. K. Głaczkowska)


Lp.
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
0.
-
-
-
-
-
1.
j. polski
matematyka
religia
j. polski
j. polski
2.
plastyka
j. angielski (gr.1/gr.2)
j. polski
w-f
religia
3.
w-f
w-f (4.)
w-f
j. angielski (gr. 1/gr. 2)
matematyka
4.
historia
muzyka
godz. wych.
geografia
historia
5.
informatyka
j. polski
technika
matematyka
j. angielski (gr.1/gr.2)
6.
matematyka
biologia
wyr.mat.
wyr. pol.
wdż (2. sem.)
7.
-
-
-

KLASA IVA (wych. E. Popiel)


Lp.
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
0.
-
-
-
-
-
1.
matematyka
j. polski
matematyka
matematyka
przyroda
2.
j. polski
plastyka
religia
religia
technika
3.
j. polski
matematyka
j. polski
muzyka
w-f
4.
w-f
w-f
godz.wych.
w-f (4.)
j. angielski (gr.1/gr.2)
5.
przyroda
informatyka
j. angielski (gr.1/gr.2)
historia
j.polski
6.
-
j. angielski (gr.1/gr.2)
wdż (1. sem.)
wyr. mat.
wyr. pol.

KLASA IV B (wych. Ł. Ratecka)


Lp.
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
0.
-
-
-
-
-
1.
w-f (4.)
w-f
w-f
historia
plastyka
2.
przyroda
religia
informatyka
matematyka
j.polski
3.
j. polski
muzyka
j. polski
w-f
technika
4.
matematyka
j. polski
godz. wych.
j. polski
j. angielski (gr.1/gr.2)
5.
religia
matematyka
j. angielski (gr.1/gr.2)
przyroda
matematyka
6.
-
j. angielski (gr.1/gr.2)
wdż (2. sem.)
wyr. mat.
wyr. pol.

KLASA III (wych. E. Górnicka)


Lp.
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
0.
-
-
-
-
-
1.
ed. wczesn.
j. angielski
ed. wczesn.
ed. wczesn.
ed. wczesn.
2.
ed. wczesn.
ed.wczesn.
ed.wczesn.
ed.wczesn.
ed. wczesn.
3.
ed. muz.
ed. wczesn.
j. angielski
ed. wczesn.
zaj. komp.
4.
w-f
zww
w-f
religia
religia
5.
ed. plas.
ed. muz.
-
zww
w-f
6.
-
-
-
-
-

KLASA II (wych. W. Pękacka)


Lp.
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
0.
-
-
-
-
-
1.
ed.wczesn.
ed. wczesn.
ed.wczesn.
j. angielski
ed.wczesn.
2.
ed.wczesn.
ed.wczesn.
ed.wczesn.
ed.wczesn.
ed. wczesn.
3.
ed. wczesn.
j. angielski
ed.wczesn.
ed.wczesn.
ed. inf.
4.
w-f
zaj. kreat.
w-f
religia
religia
5.
plastyka
ed. muz.
-
zww
w-f
6.
-
-
-
-
-

KLASA I (wych. J. Furmańska)


Lp.
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
0.
-
-
-
-
-
1.
ed.wczesn.
ed. wczesn.
ed. wczesn.
religia
ed.wczesn.
2.
ed.wczesn.
ed.wczesn.
ed. wczesn.
ed.wczesn.
ed. wczesn.
3.
j. angielski
ed.wczesn.
ed. inf.
ed. wczesn.
j. angielski
4.
ed. wczesn.
w-f
w-f
w-f
ed. plas.
5.
ed. muz.
-
religia
-
-
6.
-
-
-
-
-


Powrót

 Administrator strony: B. Górnicka