PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. bł. ks. prof. Franciszka Rosłańca
W WYŚMIERZYCACH

                 

:STRONA GŁÓWNA    :DYREKCJA    :KONTAKT    :DOKUMENTY    :STOWARZYSZENIE   CZAS TRWANIA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH (DZWONKI)Lp.
GODZINA
UWAGI
0.
7:10 - 7:55
1.
8:00 - 8:45
2.
8:50 - 9:35
3.
9:40 - 10:25
Przerwa obiadowa dla klas I - VI
4.
10:40 - 11:25
Przerwa obiadowa dla pozostałych uczniów
5.
11:35 - 12:20
6.
12:25 - 13:10
7.
13:15 - 14:00
8.
14:05 - 14:50PLAN LEKCJI NA R. SZK. 2020/2021


Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie
Zamieszczony poniżej PLAN LEKCJI uwzlędnia zajęcia obowiązkowe i zajęcia dodatkowe (pozalekcyjne, w tym wyrównawcze i rozwijające zainteresowania).
Plan nie zawiera zajęć specjalistycznych, organizowanych przez szkołę w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (rewalidacyjne, korekcyjno -kompensacyjne, logopedyczne, emocjonalno-społeczne). Wychowawcy poszczególnych klas będą indywidualnie ustalać terminy tych zajęć z uczniami, a o formie pomocy, częstotliwości jej udzielania Rodzice zostaną poinformowani na początku września.
Na zajęcia dodatkowe rodzice powinni wyrazić pisemną zgodę. Uczniowie dowożeni, którzy nie biorą udziału w zajęciach pozalekcyjnych, czas do odjazdu autobusu szkolnego spędzają w świetlicy.

KLASA VIII (wych. Anna Budzik)


Lp.
PONIEDZ.
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
0.
-
Zaj. wyr. j. polski
-
zaj. wyr. matematyka
Zaj. wyr. j. angielski
1.
j. niemiecki
fizyka
j. niemiecki
j. polski
j. WOS
2.
historia
j. polski
matematyka
chemia
matematyka
3.
informatyka
j. polski
chemia
W-F
j. polski
4.
matematyka
historia
j. angielski
fizyka
j. polski
5.
WOS
matematyka
Godz. z wych.
j. angielski
j. angielski
6.
biologia
W-F
W-F
geografia
religia
7.
religia
W-F
WDŻwR/doradztwo zawodowe
edukacja dla bezpiecz.
Zaj. rozw. zaint. matemat.

KLASA VIIA (wych. Justyna Kostrzewska)


Lp.
PONIEDZ.
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
0.
-
-
zaj. wyr. j. polski
zaj. wyr. matematyka
zaj. wyr. j. angielski
1.
chemia
geografia
biologia
j. angielski
matematyka
2.
matematyka
plastyka
j. niemiecki
religia
j. niemiecki
3.
j. polski
informatyka
muzyka
historia
j. polski
4.
j. angielski
matematyka
j. polski
matematyka
j. polski
5.
biologia
historia
Godz. z wych.
geografia
W-F
6.
W-F
chemia
fizyka
j. polski
j. angielski
7.
W-F
fizyka
W-F
religia
doradztwo zawodowe/WDŻwR

KLASA VIIB (wych. Katarzyna Głaczkowska)


Lp.
PONIEDZ.
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
0.
-
zaj. wyr. j. polski
-
zaj. wyr. matematyka
zaj. wyr. j. angielski
1.
biologia
j. polski
j. polski
j. angielski
j. niemiecki
2.
j. niemiecki
matematyka
j. polski
historia
geografia
3.
chemia
W-F
biologia
matematyka
matematyka
4.
j. angielski
W-F
geografia
j. polski
matematyka
5.
fizyka
fizyka
godz. z wych.
j. polski
religia
6.
informatyka
plastyka
historia
chemia
j. angielski
7.
muzyka
religia
W-F
W-F
WDŻwR/doradztwo zawodowe

KLASA VIA (wych. Elżbieta Popiel)


Lp.
PONIEDZ.
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
0.
-
-
zaj. wyr. j. polski
-
-
1.
W-F
plastyka
informatyka
matematyka
j. polski
2.
W-F
j. polski
geografia
W-F
j. polski
3.
historia
W-F
j. polski
j. angielski
j. angielski
4.
j. polski
matematyka
matematyka
historia
matematyka
5.
religia
biologia
godz. z wych.
religia
muzyka
6.
j. angielski
technika
WDŻwR / -
-
-
7.
zaj. wyr. j. angielski
-
zaj. wyr. matematyka
zaj. roz. zaint. matematyka
-

KLASA VIB (wych. Łucja Ratecka-Geszejter)


Lp.
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
0.
-
-
zaj. wyr. j. polski
-
-
1.
j. polski
j. polski
j. polski
religia
matematyka
2.
j. polski
geografia
informatyka
matematyka
historia
3.
technika
matematyka
matematyka
j. angielski
j. angielski
4.
historia
biologia
godz. z wych.
W-F
W-F
5.
muzyka
religia
W-F
plastyka
j. polski
6.
j. angielski
koło historyczne
W-F
WDŻwR / -
-
7.
zaj. wyr. j. angielski
-
zaj. wyr. matematyka
zaj. rozw. matematyka
-

KLASA V (wych. Krystyna Bielewska)


Lp.
PONIEDZ.
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
0.
-
-
-
-
-
1.
W-F
plastyka
informatyka
geografia
j. polski
2.
W-F
biologia
matematyka
W-F
matematyka
3.
j. angielski
W-F
j. angielski
matematyka
historia
4.
matematyka
j. polski
j. polski
j. polski
j. angielski
5.
religia
j. polski
godz. z wych.
religia
muzyka
6.
-
technika
WDŻwR / -
historia
-
7.
zaj. wyr. j. angielski
-
zaj. wyr. matematyka
zaj. wyr. j. polski
-

KLASA IV (wych. Piotr Lewecki)


Lp.
PONIEDZ.
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
0.
-
-
-
-
-
1.
j. polski
matematyka
matematyka
matematyka
j. angielski
2.
j. polski
religia
W-F
j. angielski
j. polski
3.
matematyka
plastyka
W-F
j. polski
muzyka
4.
technika
przyroda
j. polski
religia
przyroda
5.
j. angielski
informatyka
godz. z wych.
historia
W-F
6.
zaj. rozw. zaint. artyst.
zaj. rozw. zaint. j. angielski
WDŻwR / -
W-F
zaj. wyr. matematyka
7.
-
-
-
zaj. wyr. j. polski
-

KLASA III (wych. Jadwiga Furmańska)
Podziału na poszczególne edukacje dokona wychowawca klasy


Lp.
PONIEDZ.
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
0.
-
-
-
-
-
1.
ed. wczesn.
ed. wczesn.
W-F
ed. wczesn.
religia
2.
ed. wczesn.
ed. wczesn.
ed. wczesn.
ed. wczesn.
ed. wczesn.
3.
ed. wczesn.
ed. wczesn.
ed. wczesn.
ed. wczesn.
.
ed. wczesn.
4.
W-F
religia
ed. wczesn.
j. angielski
informatyka
5.
zaj. roz. zaint. czytelnicze
j. angielski
-
W-F
zaj. wyrówn. wiedzę
6.
zaj. sportowe
zaj. rozw. zaint. j. angielski
-
-
-

KLASA II (wych. Ewa Górnicka)
Podziału na poszczególne edukacje dokona wychowawca klasy


Lp.
PONIEDZ.
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
0.
-
-
-
-
-
1.
j. angielski
ed. wczesn.
ed. wczesn.
ed. wczesn.
ed. wczesn.
2.
ed. wczesn.
ed. wczesn.
ed. wczesn.
ed. wczesn.
ed. wczesn.
3.
ed. wczesn.
ed. wczesn.
ed. wczesn.
ed. wczesn.
ed. wczesn.
4.
religia
j. angielski
informatyka
ed. wczesn.
ed. wczesn.
5.
ed. wczesn.
-
religia
-
zaj. wyrów. wiedzę
6.
zaj. sportowe
-
-
-
-

KLASA I (wych. Wiesława Pękacka)
Podziału na poszczególne edukacje dokona wychowawca klasy


Lp.
PONIEDZ.
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
0.
-
-
-
-
-
1.
ed. wczesn.
ed. wczesn.
ed. wczesn.
religia
ed. wczesn.
2.
ed. wczesn.
ed. wczesn.
ed. wczesn.
j. angielski
ed. wczesn.
3.
ed. wczesn.
j. angielski
ed. wczesn.
ed. wczesn.
ed. wczesn.
4.
ed. wczesn.
ed. wczesn.
ed. wczesn.
ed. wczesn.
religia
5.
zaj. roz. zaint.
-
informatyka
ed. wczesn.
zaj. wyrów. wiedzę
6.
zaj. sportowe
-
-
-
-


Powrót

 Administrator strony: B. Górnicka