PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. bł. ks. prof. Franciszka Rosłańca
W WYŚMIERZYCACH

                 

:STRONA GŁÓWNA    :DYREKCJA    :KONTAKT    :DOKUMENTY    :STOWARZYSZENIE   CZAS TRWANIA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH (DZWONKI)Lp.
GODZINA
UWAGI
0.
7:10 - 7:55
1.
8:00 - 8:45
2.
8:50 - 9:35
3.
9:40 - 10:25
Przerwa obiadowa dla klas I - VI
4.
10:40 - 11:25
Przerwa obiadowa dla pozostałych uczniów
5.
11:35 - 12:20
6.
12:25 - 13:10
7.
13:15 - 14:00
8.
14:05 - 14:50PLAN LEKCJI NA R. SZK. 2019/2020
(zmiana od 19.11.2019 r. - od wtorku)


KLASA VIII (wych. A. Badowska)


Lp.
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
0.
-
-
-
-
-
1.
j. polski
W-F
matematyka
j. angielski
j. niemiecki
2.
geografia
j. polski
W-F
j. niemiecki
W-F
3.
religia
W-F
j. angielski
fizyka
chemia
4.
chemia
fizyka
religia
matematyka
j. polski
5.
wdż
matematyka
j. polski
biologia
zaj. z wych.
6.
matematyka
historia
historia
j. polski
WOS
7.
informatyka
WOS
EDB
-
j. angielski

KLASA VII (wych. A. Budzik)


Lp.
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
0.
-
-
-
-
-
1.
religia
fizyka
geografia
j. niemiecki
W-F
2.
muzyka
plastyka
j. polski
W-F
j. niemiecki
3.
informatyka
historia
j. polski
j. polski
fizyka
4.
W-F
matematyka
matematyka
j. polski
matematyka
5.
matematyka
j. polski
j. angielski
geografia
zaj. z wych.
6.
W-F
chemia
chemia
biologia
j. angielski
7.
j. angielski
biologia
historia
religia
-

KLASA VIA (wych. J. Kostrzewska)


Lp.
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
0.
-
-
-
-
-
1.
W-F
matematyka
muzyka
matematyka
j. angielski
2.
historia
matematyka
j. angielski
historia
plastyka
3.
j. angielski
j. polski
j. polski
j. polski
matematyka
4.
j. polski
W-F
W-F
biologia
j. polski
5.
informatyka
technika
religia
W-F
zaj. z wych.
6.
religia
-
-
-
geografia
7.
-
-
-
-
-

KLASA VIB (wych. K. Głaczkowska)


Lp.
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
0.
-
-
-
-
-
1.
j. polski
W-F
W-F
plastyka
j. angielski
2.
j. polski
religia
j. angielski
matematyka
matematyka
3.
j. angielski
matematyka
matematyka
biologia
j. polski
4.
muzyka
geografia
j. polski
W-F
W-F
5.
technika
historia
historia
j. polski
zaj. z wych.
6.
informatyka
-
-
-
religia
7.
-
-
-
-
-

KLASA VA (wych. E. Popiel)


Lp.
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
0.
-
-
-
-
-
1.
j. polski
historia
j. polski
W-F
plastyka
2.
j. polski
w-f
muzyka
technika
j. angielski
3.
historia
j. angielski
matematyka
religia
j. polski
4.
religia
matematyka
geografia
j. polski
informatyka
5.
W-F
matematyka
W-F
j. angielski
zaj. z wych.
6.
biologia
-
-
-
matematyka

KLASA VB (wych. Ł. Ratecka-Geszejter)


Lp.
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
0.
-
-
-
-
-
1.
biologia
plastyka
informatyka
j. polski
religia
2.
matematyka
matematyka
geografia
j. polski
j. angielski
3.
religia
j. angielski
muzyka
historia
W-F
4.
technika
j. polski
j. polski
matematyka
matematyka
5.
W-F
W-F
j. polski
j. angielski
zaj. z wych.
6.
historia
-
-
W-F
-
7.
-
-
-
-
-

KLASA IV (wych. K. Bielewska)


Lp.
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
0.
-
-
-
-
-
1.
j. angielski
j. polski
matematyka
W-F
plastyka
2.
j. polski
W-F
muzyka
technika
j. angielski
3.
matematyka
matematyka
j. angielski
religia
j. polski
4.
religia
j. polski
historia
j. polski
informatyka
5.
W-F
przyroda
W-F
matematyka
zaj. z wych.
6.
-
-
-
przyroda
-

KLASA III (wych. W. Pękacka)
Podziału na poszczególne edukacje dokona wychowawca klasy


Lp.
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
0.
-
-
-
-
-
1.
ed. wczesn.
ed. wczesn.
j. angielski
ed. wczesn.
ed. wczesn.
2.
W-F
ed. wczesn.
ed. wczesn.
ed. wczesn.
ed. wczesn.
3.
ed. wczesn.
ed. wczesn.
ed. wczesn.
W-F
.
ed. plast.
4.
j. angielski
religia
informatyka
ed. muz.
ed. wczesn.
5.
religia
-
-
-
W-F

KLASA II (wych. J. Furmańska)
Podziału na poszczególne edukacje dokona wychowawca klasy


Lp.
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
0.
-
-
-
-
-
1.
ed. wczesn.
j. angieski
ed. wczesn.
ed. wczesn.
ed. wczesn.
2.
ed. wczesn.
ed. wczesn.
ed. wczesn.
ed. wczesn.
ed. wczesn.
3.
W-F
ed. muz.
W-F
W-F
ed. plast.
4.
ed. wczesn.
ed. wczesn.
j. angielski
informatyka
ed. wczesn.
5.
-
religia
-
-
religia

KLASA I (wych. E. Górnicka)
Podziału na poszczególne edukacje dokona wychowawca klasy


Lp.
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
0.
-
-
-
-
-
1.
ed. wczesn.
religia
ed. wczesn.
ed. wczesn.
ed. wczesn.
2.
ed. wczesn.
ed. wczesn.
ed. wczesn.
ed. wczesn.
religia
3.
W-F
ed. wczesn.
W-F
ed. wczesn.
ed. wczesn.
4.
informatyka
ed. wczesn.
ed. wczesn.
j. angielski
ed. wczesn.
5.
-
j. angielski
-
-
W-F


Powrót

 Administrator strony: B. Górnicka