PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W WYŚMIERZYCACH

                          

:STRONA GŁÓWNA    :DYREKCJA    :KONTAKT
Highslide JS

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW
OBOWIĄZUJĄCYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
W ROKU SZKOLNYM 2017/18UWAGA!

W roku szkolnym 2017/18 uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum otrzymają bezpłatne podręczniki w ramach dotacji MEN.
W tym celu Rodzice podpisują na początku roku szkolnego tzw. umowę użyczenia.

Jedynie do religii należy zakupić podręcznik i zeszyt ćwiczeń we własnym zakresie.

Podręczniki winny być obłożone w folię samoprzylepną (przezroczystą),
aby zapobiec ich zniszczeniu.
Za podręczniki zniszczone lub zgubione należy zapłacić, więc najlepiej jest o nie zadbać.

Biblioteka nie przyjmuje książek, które zostały zalane.


Podręczniki dla kl. I


PRZEDMIOT
AUTOR, TYTUŁ PODRĘCZNIKA, WYDAWNICTWO
Religia
ks. Łabendowicz S. - Jesteśmy w rodzinie Jezusa, Radomskie Wyd. Diecezjalne AVE
Edukacja wczesnoszkolna
Oto ja. Klasa 1. (Podręcznik polonistyczno-społeczny. Podręcznik matematyczno-przyrodniczy. Wyd. MAC S.A.)
Język angielski
Read C., Soberon A. - Bugs Team 1. Wyd. Macmillan

Podręczniki dla kl. II


PRZEDMIOT
AUTOR, TYTUŁ PODRĘCZNIKA, WYDAWNICTWO
Religia
ks. Łabendowicz S.- Kochamy Pana Jezusa + zeszyt ćwiczeń, Radomskie Wyd. Diecezjalne AVE
Edukacja wczesnoszkolna
Nasz elementarz (materiały bezpłatne w ramach programu "Darmowy podręcznik")
Język angielski
Read C., Soberon A., Kondro M. - Bugs World 2. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Wyd. Macmillan

Podręczniki dla kl. III


PRZEDMIOT
AUTOR, TYTUŁ PODRĘCZNIKA, WYDAWNICTWO
Religia
ks. Łabendowicz S. - Przyjmujemy Jezusa + zeszyt ćwiczeń, Radomskie Wyd. Diecezjalne AVE
Edukacja wczesnoszkolna
Nasz elementarz (materiały bezpłatne w ramach programu "Darmowy podręcznik")
Język angielski
C. Read, A. Soberon, Kondro M.- Bugs World 3. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Wyd. Macmillan

Podręczniki dla kl. IV


PRZEDMIOT
AUTOR, TYTUŁ PODRĘCZNIKA, WYDAWNICTWO
Religia
ks. Łabendowicz S. - Jestem chrześcijaninem - Katechizm + zeszyt ćwiczeń, Radomskie Wyd. Diecezjalne AVE
Jęz. polski
Dobrowolska H., U. Dobrowolska - Jutro pójdę w świat. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4. + z. ćwiczeń, Wyd. WSiP
Jęz. angielski
Beare N. - Brainy. Klasa 4. Książka ucznia + zeszyt ćwiczeń, Wyd. Macmillan
Muzyka
Smoczyńska U., Jakóbczak-Drążek K. - Klucz do muzyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4., Mac Edukacja + zeszyt do nut i flet prosty Sopran C
Plastyka
Realizacja przedmiotu bez podręcznika
Historia
Kalwat W., Lis M. - Historia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4 - podręcznik + zeszyt ćwiczeń; WSiP
Przyroda
Marko-Worłowska M., Szlajfer F. - Tajemnice przyrody. Podręcznik do klasy czwartej szkoły podstawowej; Nowa Era
Matematyka
Lewicka H., Kowalczyk M. - Matematyka wokół nas. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4. + zeszyt ćwiczeń cz. 1 i cz. 2, WSiP
Informatyka
Koba G. - Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV; MIGRA.
Technika
Łabecki L., Łabecka M. - Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej; Nowa Era

Podręczniki dla kl. V


PRZEDMIOT
AUTOR, TYTUŁ PODRĘCZNIKA, WYDAWNICTWO
Religia
ks. Łabendowicz S. - Wierzę w Boga. Katechizm + zeszyt ćwiczeń, Radomskie Wyd. Diecezjalne AVE
Jęz. polski
Dobrowolska H., Dobrowolska U. - Jutro pójdę w świat. Szkoła podstawowa. Klasa 5 - podręcznik + z. ćwiczeń; Wyd. WSiP
Jęz. angielski
Beare N. - Evolution plus 2. Książka dla ucznia + zeszyt ćwiczeń, Wyd. MacMillan
Muzyka
Wójcik T. - Muzyczny świat. Podręcznik. Klasa 5 oraz zeszyt do nut i flet prosty Sopran C, Mac Edukacja
Plastyka
Realizacja zajęć bez podręcznika
Historia i społeczeństwo
Kalwat W. Lis M. - Klucz do historii. Szkoła podstawowa. Klasa 5; Wyd. WSiP
Przyroda
Ślósarczyk, Kozik R., Szlajfer F. - Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy 5 szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń; Nowa Era
Matematyka
Lewicka H., Kowalczyk M. - Matematyka wokół nas. Podręcznik do kl. 5 szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń cz. 1 i cz. 2, WSiP
Zajęcia komputerowe
Jochemczyk W., Kranas-Krajewska I. - Lekcje z komputerem. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Klasa 5, WSiP.
Zajęcia techniczne
Łabecki L., Łabecka M. - Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych dla kl. 5 szkoły podstawowej; Nowa Era

Podręczniki dla kl. VI


PRZEDMIOT
AUTOR, TYTUŁ PODRĘCZNIKA, WYDAWNICTWO
Religia
ks. Łabendowicz S. - Wierzę w Kościół. Katechizm + zeszyt ćwiczeń, Radomskie Wyd. Diecezjalne AVE
Jęz. polski
Dobrowolska H., Dobrowolska U. - Jutro pójdę w świat. Szkoła podstawowa. Klasa 6 - podręcznik + z. ćwiczeń; Wyd. WSiP
Jęz. angielski
Beare N. - Evolution plus 3. Książka dla ucznia + zeszyt ćwiczeń, Wyd. MacMillan
Muzyka
Wójcik T. - Muzyczny świat. Podręcznik. Klasa 6 oraz zeszyt do nut i flet prosty Sopran C, Mac Edukacja
Plastyka
Sygut W., Kwiecień M. - Plastyka. Lubię tworzyć. Klasa 6; MAC Edukacja
Historia i społeczeństwo
Kalwat W. Lis M. - Klucz do historii. Historia i społeczeństwo. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6; Wyd. WSiP
Przyroda
Ślósarczyk, Kozik R., Szlajfer F. - Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy 6 szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń; Nowa Era
Matematyka
Lewicka H., Kowalczyk M. - Matematyka wokół nas. Podręcznik do kl. 6 szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń cz. 1 i cz. 2, WSiP
Zajęcia komputerowe
Jochemczyk W., Kranas-Krajewska I. - Lekcje z komputerem. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Klasa 6, WSiP.
Zajęcia techniczne
Łabecki L., Łabecka M. - Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych dla kl. 6 szkoły podstawowej; Nowa Era

Podręczniki dla kl. VII


PRZEDMIOT
AUTOR, TYTUŁ PODRĘCZNIKA, WYDAWNICTWO
Religia
ks. Łabendowicz S. - Spotkanie ze Słowem. Katechizm + zeszyt ćwiczeń, Radomskie Wyd. Diecezjalne AVE
Jęz. polski
Horwath E., Kiełb G. - Język polski. Bliżej słowa. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7 + z. ćwiczeń; Wyd. WSiP
Jęz. angielski
Howarth P., Reilly P., Morris D. - All Clear. Klasa 7. Książka dla ucznia + zeszyt ćwiczeń, Wyd. MacMillan
Jęz. niemiecki
Gębal P., Biedroń L. - Aktion Deutsch. Język niemiecki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7 + zeszyt ćwiczeń, WSiP
Muzyka
Smoczyńska U., Jakóbczak-Drążek K. - Klucz do muzyki. Podręcznik. Szkoła podstwowa. Klasa 7 oraz zeszyt do nut i flet prosty Sopran C, Mac Edukacja
Plastyka
Realizacja zajęć bez podręcznika
Historia
Kškolewski I., Kowalewski K. - Historia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7; Wyd. WSiP
Geografia
Malarz R., Szubert R. - Planeta Nowa.; Nowa Era
Biologia
Jefimow M. - Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej; Nowa Era
Chemia
Kulawik J., Kulawik T., Litwin M. - Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej; Nowa Era
Fizyka
Francuz-Ornat G., Kulawik T., Nowotny M. - Spotkania z fizyką. Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej; Nowa Era
Matematyka
Drążek A., Dunjak E., Kokierniak-Jurkiewicz E. - Matematyka wokół nas. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7 + zeszyt ćwiczeń cz. 1 i cz. 2, WSiP
Informatyka
Koba G. - Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VII; WSiP.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW
OBOWIĄZUJĄCYCH W ODDZIAŁACH GIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018UWAGA!

W roku szkolnym 2017/18 uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych otrzymują bezpłatne podręczniki w ramach dotacji MEN.
W tym celu Rodzice podpisują na początku roku szkolnego tzw. umowę użyczenia.

Jedynie do religii należy zakupić podręcznik i zeszyt ćwiczeń we własnym zakresie.

Podręczniki winny być obłożone w folię samoprzylepną (przezroczystą),
aby zapobiec ich zniszczeniu.
Za podręczniki zniszczone lub zgubione należy zapłacić, więc najlepiej jest o nie zadbać.

Biblioteka nie przyjmuje książek, które zostały zalane.


Podręczniki dla kl. II


PRZEDMIOT
AUTOR, TYTUŁ PODRĘCZNIKA, WYDAWNICTWO
Religia
ks. Łabendowicz S. - Aby nie ustać w drodze. Katechizm + zeszyt ćwiczeń, Radomskie Wyd. Diecezjalne AVE
Jęz. polski
Horwath E., Kiełb G. - Bliżej słowa. Klasa 2 + z. ćwiczeń; Wyd. WSiP
Jęz. angielski
Heyderman E., Mauchline F. - Interface 2. Student's Book. Książka dla ucznia + zeszyt ćwiczeń, Wyd. MacMillan
Jęz. niemiecki
Potapowicz A. - Aktion Deutsch 2. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń, WSiP
Historia
Roszak S. - Śladami przeszłości. Podręcznik do historii dla klasy drugiej gimnazjum; Wyd. Nowa Era
Wiedza o społeczeństwie
Janicka I., Kucia A., Maćkowski T.- Dziś i jutro. Wiedza o społeczeństwie - podręcznik z ćwiczeniami dla klas 1 - 3 gimnazjum. Częœć 1; Nowa Era
Geografia
Szczypiński D., Wójtowicza M. - Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy drugiej gimnazjum; Nowa Era
Biologia
Jefimow M., Sęktas M. - Puls życia 2. Podręcznik do biologii dla gimnazjum; Nowa Era
Chemia
Kulawik J., Kulawik T., Litwin M. - Chemia Nowej Ery. Częœć 2. Podręcznik do gimnazjum; Nowa Era
Fizyka
Grzybowski R. - Fizyka 2. Podręcznik do gimnazjum; OPERON
Matematyka
Bolałek Z., Dobrowolska M., Jucewicz M. i in. - Matematyka 2. Podręcznik dla klasy drugiej gimnazjum; GWO
Informatyka
Koba G. - Informatyka dla gimnazjum; Migra Sp. z o.o.
Zajęcia artystyczne
Realizacja zajęć bez podręcznika
Technika
Czyżewski W. - Technika w praktyce. Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla gimnazjum; Nowa Era
Wychowanie do życia w rodzinie
Realizacja zajęć bez podręcznika

Podręczniki dla kl. III


PRZEDMIOT
AUTOR, TYTUŁ PODRĘCZNIKA, WYDAWNICTWO
Religia
ks. Łabendowicz S. - Żyć w miłości Boga. Katechizm + zeszyt ćwiczeń, Radomskie Wyd. Diecezjalne AVE
Jęz. polski
Horwath E., Kiełb G. - Bliżej słowa. Klasa 3 + z. ćwiczeń; Wyd. WSiP
Jęz. angielski
Kotorowicz-Jasińska K., Mędela A. - Repetytorium Gimnazjalisty. Podręcznik do języka angielskiego. Poziom podstawowy i rozszerzony, Wyd. MacMillan
Jęz. niemiecki
Potapowicz A. - Aktion Deutsch 3. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń, WSiP
Historia
Roszak S., Łaszkiewicz A. - Śladami przeszłości. Podręcznik do historii dla klasy trzeciej gimnazjum; Wyd. Nowa Era
Wiedza o społeczeństwie
Janicka I.,Janicki A., Kucia A., Maćkowski T.- Dziś i jutro. Wiedza o społeczeństwie - podręcznik z ćwiczeniami dla klas 1 - 3 gimnazjum. Częœć 2; Nowa Era
Geografia
Szubert M. - Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy trzeciej gimnazjum; Nowa Era
Biologia
Boczarowski M., Sęktas M. - Puls życia 3. Podręcznik do biologii dla gimnazjum; Nowa Era
Chemia
Kulawik J., Kulawik T., Litwin M. - Chemia Nowej Ery. Częœć 3. Podręcznik do gimnazjum; Nowa Era
Fizyka
Grzybowski R. - Fizyka 3. Podręcznik do gimnazjum; OPERON
Matematyka
Bolałek Z., Dobrowolska M., Jucewicz M. i in. - Matematyka 3. Podręcznik dla klasy trzeciej gimnazjum; GWO
Zajęcia artystyczne
Realizacja zajęć bez podręcznika
Technika
Czyżewski W. - Technika w praktyce. Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla gimnazjum; Nowa Era
Wychowanie do życia w rodzinie
Realizacja zajęć bez podręcznika


Powrót

 Administrator strony: B. Górnicka