PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. bł. ks. prof. Franciszka Rosłańca
W WYŚMIERZYCACH

                 

:STRONA GŁÓWNA    :DYREKCJA    :KONTAKT    :DOKUMENTY    :STOWARZYSZENIE   
Wykaz zajęć pozalekcyjnych zaplanowanych w roku szkolnym 2019/2020


Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze (grupy do 8 osób):
1) z języka polskiego:
      - p. Elżbieta Popiel (kl.IV, VA, VB, VIA, VII);
      - p. Alicja Budzik (kl. VIB, VII);
2) z matematyki:
      - p. Alicja Badowska (kl. VIA, VIB, VII);
      - p. Krystyna Bielewska (kl. IV, VA, VB);
3) dla uczniów z klas I - III - p. Ewa Górnicka

Zajęcia logopedyczne (grupy do 4 osób):
      - p. Aneta Wójcik

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (grupy do 5 osób):
      - p. Joanna Narożnik

Zajęcia rewalidacyjne (indywidualne):
      - p. Aneta Wójcik

Są to zajęcia obowiązkowe dla uczniów posiadajacych opinie wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną lub uczniów mających trudności w nauce.
Terminy zostaną ustalone w pierwszym tygodniu września. Prosimy rodziców o podpisanie odpowiednich formularzy.

Zajęcia rozwijające zainteresowania:
1) koło języka angielskiego:
      - p. Izabela Michalska;
      - p. Katarzyna Głaczkowska;
2) koło matematyczne:
      - p. Krystyna Bielewska;
3) koło teatralne:
      - p. Anna Budzik;
4) biblioterapia:
      - p. Brygida Łysakowska;
5) koło artystyczne:
      - p. Aneta Żak;

W związku z pozyskaniem przez dyrektora szkoły, p. Beatę Górnicką, dotacji ze środków zewnętrznych, wkrótce zostanie ogłoszony nabór uczniów klas VI-VIII, chętnych na KÓŁKO INFORMATYCZNE.
Dodatkowe informacje pojawią się niezwłocznie po podpisaniu umowy z Centrum Mistrzostwa Informatycznego.


Na udział we wszystkich zajęciach dodatkowych potrzebna jest zgoda rodziców.

Życzymy Wam, aby nauka stała się także przyjemnością!!!

Powrót

 Administrator strony: B. Górnicka