PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W WYŚMIERZYCACH

                          

:STRONA GŁÓWNA    :DYREKCJA    :KONTAKT
Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/18
Przewodniczący - Pan Henryk Oleszczuk

Skarbnik - Pani Katarzyna Geszejter

Sekretarz - Pani Bożena Szklarczyk - Gajdzińska


Członek Zarządu: Pani Katarzyna Serafin ,
Członek Zarządu: Pani Katarzyna Chmielewska

Komisja Rewizyjna


             Przewodniczący:

             Członkowie:

OGŁOSZENIA RADY RODZICÓWSkładki na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/18:

Rodzice sami deklarują wysokość składki na rzecz Rady Rodziców oraz termin jej wpłaty na ustalonym przez Radę formularzu.
Wpłaty można dokonać w sekretariacie szkoły codziennie w godz. 8.00 - 14.00
Każdy wpłacający otrzymuje pokwitowanie wpłaty na druku ścisłego zarachowania.


Powrót

 Administrator strony: B. Górnicka