PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W WYŚMIERZYCACH

                          

:STRONA GŁÓWNA    :DYREKCJA    :KONTAKT
Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/19
Przewodniczący - Pani Monika Grzybkowska

Zastępca - Pani Anna Drelich

Skarbnik - Pani Aneta Bartuszek

Sekretarz - Pani Bożena Traczyk


Członek Zarządu: Pani Anna Napiórkowska

Komisja Rewizyjna


             Pani Katarzyna Antoszewska

             Pani Monika Jarosz

             Pani Dorota Laskowska

OGŁOSZENIA DLA RODZICÓWSkładki na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/19:

Rodzice ustalili wysokość składki na rzecz Rady Rodziców:
- składka na pierwsze i drugie dziecko w rodzinie - po 20 zł od każdego dziecka,
- składka na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie - po 10 zł od każdego dziecka.

Wpłaty można dokonać w sekretariacie szkoły codziennie (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00 - 14.00
Każdy wpłacający otrzymuje pokwitowanie wpłaty na druku ścisłego zarachowania."PROGRAM DLA SZKÓŁ" - program realizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła realizuje rządowy "Program dla szkół", który zastępuje dotychczasowe programy "Owoce i warzywa w szkole" oraz "Mleko w szkole".
Program ma na celu promowanie wśród uczniów zdrowej diety przez spożywanie warzyw, owoców oraz produktów mlecznych o niskiej zawartości cukru. Dofinansowaniem objęci są uczniowie klas I - V.

Przez 10 tygodni w każdym semestrze uczniowie otrzymywać będą następujące produkty:
- 4 porcje owoców i warzyw lub soków owocowych, warzywnych oraz mieszanych;
- 3 porcje mleka i jego przetworów (w tym, mleko białe, jogurt naturalny, kefir, ser twarogowy).
Produkty dostarcza do szkoły firma Sebex dwa razy w tygodniu. Do czasu dystrybucji wśród dzieci przechowywane są w szkole w witrynie chłodniczej.

Uprzejmie prosimy o zachęcanie uczniów do spożywania owoców i warzyw oraz przetworów mlecznych w szkole.

W przypadku braku tolerancji lub uczulenia na którykolwiek ze składników pokarmowych, objętych "Programem dla Szkół" lub serwowanych w szkolnej stołówce, rodzice są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania wychowawcy klasy w formie pisemnego oświadczenia.Powrót

 Administrator strony: B. Górnicka