PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W WYŚMIERZYCACH

                          

:STRONA GŁÓWNA    :DYREKCJA    :KONTAKT

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/17


             Przewodniczący:

Pan Henryk Oleszczuk

             Skarbnik:

Pani Katarzyna Geszejter

             Sekretarz:

Pani Marta Turzyńska

             Członkowie:

Pani Marta Abramowicz
Pani Teresa Strzylak
Pani Danuta Pucek

Komisja Rewizyjna


             Przewodniczący:

             Członkowie:

OGŁOSZENIA RADY RODZICÓWWysokość składki na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/17 wynosi:

1. na pierwsze dziecko: 30 zł,
2. na drugie dziecko: 20 zł
3. na trzecie i kolejne dziecko: 10 zł.

Wpłaty można dokonać w sekretariacie szkoły codziennie w godz. 8.00 - 14.00.


Powrót

 Administrator strony: B. Górnicka