PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W WYŚMIERZYCACH

                          

:STRONA GŁÓWNA    :DYREKCJA    :KONTAKT
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019


LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZK. 2018/2019

1. Piotr Ajdukiewicz
2. Franciszek Burakowski
3. Maja Chochlewicz
4. Weronika Gefrerer
5. Grzegorz Górnicki
6. Szymon Jastrzębski
7. Kacper Kacprzak
8. Lena Kawińska
9. Piotr Kopycki
10. Jan Kuflikowski
11. Jakub Kuźma
12. Krystian Kuźma
13. Jan Laskowski
14. Florian Łabędzki
15. Stanisław Mańtorski
16. Julia Olczak - Szymańska
17. Krystian Wiktor Piwarski
18. Wiktor Sęk
19. Anna Sitarek
20. Bartłomiej Szymański
21. Aleksandra Tkaczyk
22. Justyna Agata Witasek
23. Aleksandra Katarzyna Zwęglińska

Highslide JS

Zasady rekrutacji dzieci do klasy pierwszej
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Wyśmierzycach
na rok szkolny 2018/2019

SZANOWNI RODZICE

Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzone będzie do 31 marca 2018 roku.

W roku szkolnym 2018/2019 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od siódmego roku życia, czyli urodzone w okresie od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Dziecko 6 - letnie może rozpocząć naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej:
- jeżeli w roku szkolnym 2017/2018 realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
- po uzyskaniu opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą być odroczone, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończą 9 lat. W tym przypadku rodzice muszą złożyć podanie do dyrektora Szkoły z prośbą o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego wraz z kopią orzeczenia wydanego przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

1. Zgłoszenie ucznia do szkoły obwodowej (pobierz formularz)
2. Zgłoszenie ucznia do szkoły innej niż obwodowa (pobierz formularz)
3. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do szkoły (pobierz formularz)


Powrót

 Administrator strony: B. Górnicka