PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W WYŚMIERZYCACH

                          

:STRONA GŁÓWNA    :DYREKCJA    :KONTAKT
Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018


Highslide JS

Zasady rekrutacji dzieci do klasy pierwszej
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Wyśmierzycach
na rok szkolny 2017/2018

SZANOWNI RODZICE

Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzone będzie do 31 marca 2017 roku.

W roku szkolnym 2017/2018 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od siódmego roku życia, czyli urodzone w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Dziecko 6 - letnie może rozpocząć naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej:
- jeżeli w roku szkolnym 2016/2017 realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
- po uzyskaniu opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą być odroczone, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończą 9 lat. W tym przypadku rodzice muszą złożyć podanie do dyrektora Zespołu z prośbą o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego wraz z kopią orzeczenia wydanego przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

1. Zgłoszenie ucznia do szkoły obwodowej (pobierz formularz)
2. Zgłoszenie ucznia do szkoły innej niż obwodowa (pobierz formularz)
3. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do szkoły (pobierz formularz)


Powrót

 Administrator strony: B. Górnicka