PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W WYŚMIERZYCACH

                          

:STRONA GŁÓWNA    :DYREKCJA    :KONTAKT

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020


LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ
NA ROK SZK. 2019/2020

Lista będzie udostępniana osobom zainteresowanym (Rodzicom) w sekretariacie Szkoły.
Ze względu na ochronę danych osobowych pracownik Sekretariatu nie udziela powyższych informacji przez telefon.


Highslide JS

Zasady rekrutacji dzieci do klasy pierwszej
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Wyśmierzycach
na rok szkolny 2019/2020

SZANOWNI RODZICE

Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzone będzie do 31 marca 2019 roku.

W roku szkolnym 2019/2020 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od siódmego roku życia, czyli urodzone w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Dziecko 6 - letnie może rozpocząć naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej:
- jeżeli w roku szkolnym 2018/2019 realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego;
- po uzyskaniu opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą być odroczone, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończą 9 lat. W tym przypadku rodzice muszą złożyć podanie do dyrektora Szkoły z prośbą o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego wraz z kopią orzeczenia wydanego przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

1. Zgłoszenie ucznia do szkoły obwodowej (jeśli dziecko jest zameldowane na stałe w gminie Wyśmierzyce) (pobierz formularz)
2. Wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły innej niż obwodowa (jeśli dziecko jest zameldowane na stałe w innej gminie) (pobierz formularz)
3. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do szkoły (pobierz formularz)


Powrót

 Administrator strony: B. Górnicka