PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. bł. ks. prof. Franciszka Rosłańca
W WYŚMIERZYCACH

                 

:STRONA GŁÓWNA    :DYREKCJA    :KONTAKT    :DOKUMENTY    :STOWARZYSZENIE   

Opiekun Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej
w Wyśmierzycach w roku szkolnym 2019/120:

mgr Aneta ŻakSkład Samorządu:

Przewodniczący - Maja Turzyńska
Zastępca przewodniczącego - Emilia Sikorska
Sekretarz - Jakub Bartuszek
Główne cele działalności Samorządu Szkolnego

- Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły.
- Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych
praw człowieka.
- Kształtowane zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju.

Założenia na rok szkolny 2019/2020

- Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym.
- Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej.
w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska.
- Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących
w życiu społecznym.
- Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego.
- Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych.
- Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach.
- Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.

Powrót

 Administrator strony: B. Górnicka