PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W WYŚMIERZYCACH

                          

:STRONA GŁÓWNA    :DYREKCJA    :KONTAKT

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Publicznej Szkoły Podstawowej
w roku szkolnym 2016/17:


Highslide JS

mgr Urszula TępińskaGłówne cele działalności Samorządu Szkolnego

- Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły.
- Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych
praw człowieka.
- Kształtowane zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju.

Założenia na rok szkolny 2016/2017

- Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym.
- Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej
w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska.
- Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących
w życiu społecznym.
- Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego.
- Kultywowanie tradycji o obrzędów szkolnych.
- Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach.
- Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.

ZADANIA NA WRZESIEŃ
FORMY REALIZACJI
Wybór do Samorządu Uczniowskiego
Wybory przedstawicieli do samorządu przez uczniów poszczególnych oddziałów

Kampania wyborcza i wybory do SU

Podział samorządu na sekcje i określenie zadań każdej z nich
Dzień Chłopaka
Plebiscyt wśród dziewcząt na najsympatyczniejszego chłopaka.

Przygotowanie przez dziewczęta życzeń dla swoich kolegów (forma plakatu)

Konkurs na gentelmana klasowego.
Sprzątanie świata
Współudział w akcji
ZADANIA NA PAZDZIERNIK
FORMY REALIZACJI
Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego
Zebranie samorządu

Wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy

Ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji

Przedstawienie planu pracy S.U. Dyrekcji Szkoły
Zagospodarowanie tablicy S.U.
Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
Obchody Dnia Edukacji Narodowej
Zamieszczenie życzeń okolicznościowych na tablicy S.U.

Pomoc przy przygotowaniu uroczystej akademii
Udział w ogólnopolskiej akcji Góra Grosza - temin wskazany przez organizatora
Zbiórka pieniędzy

Zliczenie zebranych środków
ZADANIA NA LISTOPAD
FORMY REALIZACJI
Obchody Narodowego Święta Niepodległoœci
Przygotowanie kącika tematycznego na korytarzu szkolnym

Udział przedstawicieli samorządu w uroczystościach szkolnych
Andrzejki w naszej szkole
Akcent andrzejkowy na gazetce ściennej

Andrzejkowe karaoke i festiwal wróżb
Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Radomiu (akcja trwająca ok. 2 miesięcy)
Przygotowanie plakatów informacyjnych; zbieranie karmy

Podsumowanie akcji – zaproszenie do szkoły przedstawiciela schroniska; rozmowa o prawach zwierząt
ZADANIA NA GRUDZIEŃ
FORMY REALIZACJI
Mikołajki w szkole
Akcent mikołajkowy na tablicy S.U.
Konkurs na najlepiej udekorowaną klasę
Ogłoszenie konkursu (przygotowanie konkursu i przedstawienie regulaminu)

Rozstrzygnięcie konkursu
Symbole świąteczne
Gazetka ścienna o tematyce bożonarodzeniowej

Plakat z życzeniami świątecznymi dla Rady Pedagogicznej, pracowników szkoły i uczniów
ZADANIA NA STYCZEŃ
FORMY REALIZACJI
Dzień Babci i Dziadka
Wystawa plakatów: Co najbardziej lubię robić z babcią i dziadkiem?
Dyskoteka karnawałowa
Pomoc w organizacji balu

Dekoracja sali
ZADANIA NA LUTY
FORMY REALIZACJI
Walentynki
Przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe.

Doręczanie korespondencji walentynkowej przez szkolnych listonoszy
ZADANIA NA MARZEC
FORMY REALIZACJI
Dzień Kobiet
Wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu

Przygotowanie życzeń dla chłopaków
Dzień Wiosny
Akcja "Postać a lektury"

Wiosenny pokaz mody i fryzur
ZADANIA NA KWIECIEŃ
FORMY REALIZACJI
Wielkanoc
Gazetka ścienna o tematyce świątecznej

Konkurs na najśmieszniejszego zająca wielkanocnego
Obchody Światowego Dnia Ziemi
Przygotowanie gazetki ściennej

Kampania propagująca ochronę przyrody
ZADANIA NA MAJ
FORMY REALIZACJI
Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja
Akcenty poświęcone temu świętu na gazetce ściennej

Udział przedstawicieli S.U. w uroczystym apelu
Międzynarodowy Dzień Rodziny (15 maja)
Konkurs plastyczny: Kocham moją rodzinę, bo...
Dzień Matki
Akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu
ZADANIA NA CZERWIEC
FORMY REALIZACJI
Dzień Dziecka
Konkursy sportowe, gry i zabawy na boisku szkolnym
Zakończenie roku szkolnego. Podsumowanie pracy S.U. za r.szk. 2016/17
Pomoc w przygotowaniu akademii

Podsumowanie działalności S.U. i przygotowanie sprawozdania

Prace w ciągu roku szkolnego

- Prowadzenie gazetki ściennej samorządu szkolnego
- Udział w akcjach charytatywnych
- Współudział w uroczystościach szkolnych
- Opieka nad uczniami wchodzącymi w skład pocztu sztandarowego

Powrót

 Administrator strony: B. Górnicka