PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. bł. ks. prof. Franciszka Rosłańca
W WYŚMIERZYCACH

                 

:STRONA GŁÓWNA    :DYREKCJA    :KONTAKT    :DOKUMENTY    :STOWARZYSZENIE   
WAŻNE TELEFONYGdy podejrzewasz, że dziecko jest krzywdzone - zadzwoń!!!


Fundacja Dzieci Niczyje
22 616 19 69

Komitet Ochrony Praw Dziecka
Centrum Interwenyjne
22 626 94 19

Rzecznik Praw Dziecka
22 696 55 42

Niebieska linia
22 668 70 00

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
22 826 10 16

Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka
800 12 12 12

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
116 111

Powrót

 Administrator strony: B. Górnicka